01. november 2019

Arbejdsgivers reaktionsmuligheder ved tab af sygedagpengerefusion

Højesteret har den 22. oktober 2019 afsat en principiel dom, hvor det fastslås, at en arbejdsgiver kan modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt

Opdateret notat om arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner

På denne baggrund har KL opdateret notat om Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren. Notatet erstatter KL’s notat af 7. maj 2013.

  • PDF

    Notat om modregning ved tab af sygedagpengerefusion.pdf

×

Log ind