27. september 2022

Caseanalyse: 10 tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt

Der er stor efterspørgsel efter kommunale cases med dokumenterede effekter, og derfor sætter KL i en ny analyse spot på 10 teknologier, der frigør tid og ressourcer i kommunerne – og som hjælper medarbejdere med at løse deres opgaver på nye måder. Læs mere om caseanalysen og tilmeld jer et gratis KL-webinar, der giver indblik i centrale tendenser fra caseanalysen.

Arbejdskraftsmangel og stram økonomi kalder på digitale løsninger

Velfærden er under pres. Der er både mangel på arbejdskraft og økonomiske ressourcer, hvilket gør det vanskeligt at løfte de kommunale velfærdsopgaver. Teknologi og digitale løsninger er et centralt greb til at afhjælpe udfordringen, idet brug af de rette teknologiske og digitale virkemidler kan bidrage til at frigøre tid og løse opgaverne mere effektivt. Dette er også omdrejningspunktet i den nye fælleskommunale digitaliseringspolitik ”Gentænk velfærden”.

KL opfordrer til at genbruge, dele og kopiere de digitale løsninger, der allerede giver værdi i kommunerne. Ved bedre vidensdeling og fælles hjælp kan vi undgå at genopfinde den dybe tallerken og i stedet høste gevinsterne fra modne teknologier og systemer, andre kommuner allerede har i brug.

Derfor har KL i samarbejde med Deloitte udarbejdet en ny caseanalyse med 10 eksempler på digitale løsninger og teknologier, som har en dokumenteret effekt i form af frigivet tid og/eller ressourcer til mere velfærd i kommunen. 

 • PNG

  Caseanalyse-forside.png

 • PDF

  Caseanalyse - Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt.pdf

Hvilke cases indeholder caseanalysen?

De 10 cases er udvalgt ud fra, at de 1) har skabt resultater og frigivet tid i kommunen, og 2) at disse effekter kan dokumenteres. I caseanalysen er det endvidere forsøgt at vise en bred vifte af forskellige typer af teknologier og digitale løsninger. Hvor nogle teknologier vil være bekendte eller allerede implementeret i egen kommunen, så kan et indblik i andre kommuners implementering være med til at understøtte den fulde gevinstrealisering – derudover vil andre teknologier være nye og forhåbentlig inspirerende.

Blandt casene findes fem fysiske og fem digitale løsninger, og eksemplerne spænder bredt fra velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og ældreområdet til automatisering af administrative opgaver ved brug af AI - se et overblik i figur 2.

Figur 1. Overblik over kommunale cases i analysen (hold musen over den enkelte kommune)

Kataloget er ikke et udtømmende overblik over gode digitaliseringstiltag i kommunerne, men et udpluk – der er med andre ord gode, kommunale løsninger, som ikke er medtaget i denne sammenhæng. KL deler gerne andre gode eksempler, så skriv til KL (matt@kl.dk), hvis I har en digital løsning med dokumenteret effekt, som andre kommuner kan få gavn af.

Caseanalyse imødekommer kommunal efterspørgsel efter dokumenterede effekter

Flere kommuner peger på, at det ofte er en udfordring at følge op og opgøre effekter, når de implementerer teknologier og digitale løsninger. Den manglende opfølgning skyldes dels ressourcemangel og dels at det opleves som vanskeligt at indsamle den nødvendige data, der gør det muligt at opgøre effekterne. Derfor har caseanalysen fokus på at vise teknologier og digitale løsninger, hvor der er dokumenteret effekt – ligesom det for hver af casene er beskrevet hvordan effekterne er beregnet. Forhåbningen er at disse beregninger kan tjene som inspiration til, hvordan kommuner kan opgøre effekter af teknologi og digitale løsninger.

Derudover indeholder caseanalysen også inspiration og viden om, hvordan kommunerne kan arbejde med at måle effekterne af en teknologi eller digital løsning – se bilag A i caseanalysen.

Hvordan lykkedes man med at høste gevinster ved teknologi og digitale løsninger?

Caseanalysen fokuserer desuden på, hvordan kommunerne er lykkedes med at komme i mål og opnå den ønskede effekt. Med andre ord: Hvad har været de organisatoriske forudsætninger for succes? Her peges der på 6 forudsætninger, som kommunerne har oplevet som centrale for, at udviklingen af deres digitale løsning blev en succes – se figur 1 og læs en dybdegående beskrivelse i caseanalysen.

Figur 2. Seks centrale forudsætning for at opnå succes med digitale løsninger

Figur 1. Seks centrale forudsætning for at opnå succes med digitale løsninger

Få et dybdegående indblik i to cases fra caseanalysen

I denne udgave af nyhedsbrevet Råderum kan du blive klogere på to af casene i kataloget, der begge vedrører løsninger på ældre- og sundhedsområdet. Det drejer sig om:

 • Træningsapp til rehabilitering: I 2021 implementerede Kerteminde Kommune et nyt træningsforløb med brug af en træningsapp, som i første år har haft 104 borgere tilknyttet, hvoraf 78 borgere har gennemført forløbet. I forhold til borgernes oprindelige udgangspunkt før træningsforløbet, havde borgerne gennemsnitligt forbedret deres fysiske formåen og samtidig reduceret deres forbrug af hjemmeplejeydelser med 27 timer årligt, svarende til over 2000 timer samlet set. Læs artiklen her.
 • Datadrevet planlægning: Helsingør kommune har siden 2021 anvendt en datadrevet model til ruteplanlægning i hjemmeplejen. Modellen sammenholder medarbejderfremmøde, transport og antal daglige indsatser til at finde kommunens leveringsgrad. Via modellen og tilhørende grafiske visualiseringer, kan kommunen planlægge sig til den mest omkostningseffektive løsning samtidig med, at borgerne sikres kontinuitet, og medarbejderne ikke overbelastes. Læs artiklen her.

Vil du høre mere om caseanalysen om tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt? Deltag i gratis webinar

På webinaret vil direktør i KL, Christian Harsløf, kort introducere caseanalysen. Samtidig vil han fortælle om et nyt teknologipartnerskab, KL snart lancerer. Partnerskabet skal give konkret støtte til et fællesskab af kommuner, der ønsker at være med til at implementere og skalere digitale løsninger, som har frigivet tid og hænder i andre kommuner.

Andreas Nikolajsen, partner i Deloitte, vil herefter gennemgå de 10 cases og dykke ned i de økonomiske og tidsmæssige besparelser samt de kvalitetsmæssige forbedringer, som både borgere og medarbejdere oplever.

Webinaret er målrettet alle medarbejdere, ledere og politikere i kommunerne, der har interesse i at drive forandringer og blive klogere på, hvordan andre kommuner udvikler digitale services, som sparer tid, penge og hænder, samtidig med, at borgernes og medarbejdernes tilfredshed bevares.

 • Hvornår? 14. oktober 2022, kl. 9.00-10.00.
 • Hvordan deltager man? Du deltager via dette link.
 • Koster det noget at deltage? Nej, det er gratis at deltage.
 • Har du spørgsmål? Kontakt Marie Aggerstrøm Hansen, specialkonsulent i Center for Digitalisering og Teknologi på maah@kl.dk eller tlf. 3370 3546.
×

Log ind