30. august 2022

Mangler du inspiration til råderumsarbejdet? Find hjælp i KL’s værktøjskasse

KL har udarbejdet en række redskaber, hvor kommunerne kan finde inspiration til hvor og hvordan der kan skabes råderum – læs med og bliv klogere på hvordan disse redskaber kan anvendes i din kommune.

KL’s værktøjskasse til brug i budgetprocessen

KL har i de seneste år arbejdet med at udvikle en række redskaber, som kommunerne kan anvende i råderumsarbejdet. Redskaberne er udviklet pba. efterspørgsel fra kommunerne og i tæt dialog med brugerne af redskaberne. Ligeledes bliver redskaberne løbet opdateret med justeringer pba. feedback fra brugerne.

I denne artikel kan du læse om følgende redskaber:

 • Tre trin til råderum
 • Idebanken
 • Kommunernes Klimakort
 • KL’s Økonomiunivers

Tre trin til råderum – hvor og hvordan kan der skabes råderum?

Redskabets opbygning og indhold

Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere, hvor og hvordan der kan skabes råderum. For at understøtte denne proces, har KL udviklet redskabspakken ’Tre trin til råderum’, der har til formål at understøtte en undren og dialog om, hvor og hvordan, der kan skabes økonomisk råderum.

Værktøjet består af tre trin, der udfoldes i de følgende afsnit:

 • Trin 1: Analysér og drøft hvor der er potentiale for at skabe råderum ved hjælp af KL’s RåderumsBenchmark og/eller RåderumsOverblik samt tilhørende mødeguide med refleksionsspørgsmål.
 • Trin 2: Analysér og benchmark på funktionsniveau i RåderumsCockpit og analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit.
 • Trin 3: Gennemgå greb, cases og materialer i VidensPortalen.

Redskabet er udformet således, at kommuner kan anvende det på egen hånd, og det er gratis tilgængeligt på KL’s hjemmeside. KL kommer dog også meget gerne på besøg og faciliterer anvendelse af redskabet.

Figuren nedenfor viser en oversigt over redskabets tre trin.

RåderumsOverblik – identificer hvor din kommune har det højeste udgiftsniveau

RåderumsOverblik er en Power BI-rapport, der danner overblik over kommunens udgiftsniveau på alle fagområder – dvs. at man kan få indsigt i kommunens udgiftsniveau, samt sammenligne udgiftsniveauet med landsgennemsnittet og de andre 97 kommuners udgiftsniveau. Formålet er at igangsætte en dialog om, hvordan kommunens udgiftsniveau ser ud på tværs af fagområder, og hvor der er potentiale for at skabe råderum.

RåderumsOverblik kan findes her: https://www.kl.dk/råderumsoverblik

RåderumsBenchmark – beregn mulighedsrummet for at skabe råderum

RåderumsBenchmark er et dialogværktøj, der består af en BI-rapport og en tilhørende mødeguide. BI-rapporten beregner mulighedsrummet for at skabe råderum for de enkelte fagområder i den kommunale forvaltning, mens mødeguiden understøtter en lokal dialog om resultaterne. Formålet er at facilitere en dialog om og analyse af, hvor og hvordan der kan skabes råderum. RåderumsBenchmark adskiller sig fra RåderumsOverblik ved at være lidt mere detaljeret – eksempelvis beregner RåderumsBenchmark, modsat RåderumsOverblik, et mulighedsrum for at skabe råderum.

Læs mere om RåderumsBenchmark og mødeguiden her: www.kl.dk/råderumsbenchmark.

For at få tilsendt en RåderumsBenchmark-rapport for din kommune, skal du sende en mail til Specialkonsulent Maria Theil Thomsen på matt@kl.dk.

RåderumsCockpit – benchmark udgiftsniveauet helt ned på funktionsniveau

RåderumsCockpit er en Power BI-rapport, der gør det muligt at benchmarke på funktionsniveau inden for alle fagområder. Der kan benchmarkes ift. landsgennemsnittet eller en eller flere udvalgte sammenligningskommuner. RåderumsCockpit er tænkt som et supplerende redskab til RåderumsOverblik og RåderumsBenchmark, idet det gør det muligt at dykke ned i præcis hvilke funktioner, der driver kommunens udgiftsniveau inden for de forskellige fagområder.

Læs mere om RåderumsCockpit her: https://www.kl.dk/råderumscockpit

For at få tilsendt en RåderumsCockpit-rapport for din kommune, skal du sende en mail til Specialkonsulent Maria Theil Thomsen på matt@kl.dk.

FLIS StyringsCockpit – benchmark din kommune ift. centrale aktivitets- og økonominøgletal

KL har sammen med en række kommuner, på baggrund af mere end 1.200 nøgletal i FLIS, udarbejdet et styringscockpit, der indeholder 65 centrale nøgletal. Nøgletallet præsenteres på udvalgte styringsniveauer. FLIS Styringscockpit illustrerer, hvilke nøgletal der systematisk kan præsenteres på de forskellige niveauer i styrings- og ledelseskæden, så kommunen har et fælles faktabaseret benchmarkinggrundlag med et tværkommunalt perspektiv, der kan opdateres hver måned på tværs af fagområder. I FLIS Styringscockpit kan kommunerne se data for både egen og andre kommuner samt for landsgennemsnittet. I FLIS Styringscockpit er det således muligt at gå et spadestik dybere end i RåderumsBenchmark og blive klogere på, hvad der driver udgifterne på et område.

FLIS Styringscockpit kan findes på: www.kl.dk/styringscockpit

VidensPortalen – find inspiration til hvordan I kan skabe råderum

VidensPortalen samler en række materialer (cases, artikler, værktøjer mv.), der kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Formålet med VidensPorta-len er at give kommunerne nye ideer og viden om, hvordan de kan skabe råderum.

VidensPortalen kan findes her: http://www.kl.dk/vidensportalen

KL’s Idebank – databank med flere hundrede kommunale råderumsforslag

KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale ledere og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til at skabe økonomisk råderum. Kortlægningen giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at videndele med hinanden.

Ved du hvor mange effektiviseringsforslag der kommer fra din kommune? Tag et kig i idébanken

Materialet fra kortlægningerne er samlet i et databaseværktøj for hhv. budget 2019, budget 2020, budget 2021, budget 2022 og budget 2023. Her kan kommunerne søge blandt alle effektiviseringstiltag ud fra fagområde og typen af effektiviseringstiltag (fx digitalisering, indkøb mv.). Database-værktøjet kan hentes på KL’s hjemmeside og vil løbende blive opdateret med nye effektiviseringstiltag.

En spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale økonomichefer viser at knap 60 pct. anvender KL’s Idebank ifm. deres budgetproces. Idebanken bliver fx anvendt, når der skal udarbejdes et råderumskatalog, og der er behov for ny inspiration. Tag gerne fat i KL, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan bruge Idebanken.

Idébanken for budget 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 kan findes her: www.kl.dk/idebanken

Læs mere om trends og tendenser i kommunernes råderumsforslag for 2023: Idébanken 2023 er klar: Her er et overblik over tendenserne i kommunernes budgetlægning for 2023

Kommunernes Klimakort – inspiration til tiltag, der giver både økonomiske og klimamæssige gevinster

KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed har i samarbejde med KL’s Center for Klima og Erhverv udviklet en platform, der samler kommunernes klimaindsatser på en brugervenlig platform. Platformen har til formål at understøtte vidensdelingen mellem kommunerne og sætte spot på kommunernes klimaarbejde.

På platformen kan der bl.a. filtreres på kommune, klimatema, metode, implementeringsgrad mm., og det er også muligt at søge efter indsatser, der både har en klimamæssig og økonomisk gevinst i filtret Den Grønne Idébank. Derudover er en frisøgetekst. Platformen indeholder lige nu ca. 329 kommunale klimaindsatser, og der tilføjes løbende nye indsatser.

Ved du hvor mange forslag om energieffektiviseringer, der findes i Kommunerens Klimakort? Gå ind på kortet og vælg energieffektviseringer under indsatser og se.

Kommunernes Klimakort er gratis tilgængelig på www.kl.dk/klimakort.

KL’s Økonomiunivers – din guide til det kommunaløkonomiske maskinrum

Kommunaløkonomi er et  komplekst maskinrum med mange forskellige aktører og processer, og det er et område, som mange i den kommunale sektor har berøringsflade med i større eller mindre grad. Derfor har KL lanceret en digital platform, der giver indblik i de vigtigste elementer inden for kommunaløkonomi via korte videoer optaget i KL’s studie. Platformen indeholder 75 videoer, og på baggrund af brugernes ønsker vil platformen løbende blive udvidet med nye videoer.

Videoernes temaer er udvalgt i samarbejde med kommunerne og med udgangspunkt i kommunernes egne kommunaløkonomiske ordbøger. Videoerne giver indsigt i både tekniske begreber og tværgående processer internt i kommunen, samt indblik i nationalpolitiske emner som har kommunaløkonomisk relevans. Emnernes kompleksitet styrer videoens længde, men videoerne har en længde på 2-15 min. Hør bl.a. om:

 • Den autoriserede kontoplan
 • Årshjulet for den kommunale økonomi
 • Kassekreditreglen
 • Det udvidede totalbalanceprincip (DUT)
 • Mellemkommunal refusion
 • Budgetloven

Platformen understøtter en individuel kompetenceudvikling inden for kommunaløkonomi, og formålet er at give kommunale ledere, medarbejdere og politikere en større forståelse for kommunaløkonomi. Platformen er et betalingsprodukt, og prisen er mellem 5.000 – 12.500 kr. alt efter kommunestørrelse. Hele den kommunale organisation kan gøre brug af platform efter behov, når kommunen har købt adgang. Dermed kan man fx også gøre platformen tilgængelig via kommunens intranet.

Læs mere og køb kommuneadgang på https://tilmeld.kl.dk/universet

×

Log ind