23. oktober 2019

Kommunaløkonomisk Råderum 2019 giver inspiration på tværs af den kommunale sektor

Kommunerne anvender mange greb i jagten efter mest mulig tid til kerneopgaven, høj faglig kvalitet og rum til politiske prioriteringer. På konferencen Kommunaløkonomisk Råderum 2019 kan du hente inspiration fra en række gode og praksisnære eksempler på kommuner, der er lykkedes med at skabe råderum. Derudover vil forsker Søren Obed Madsen vise, hvordan strategi omsættes til praksis i arbejdet med at skabe råderum.

Et løft i rammen, men fortsat behov for at skabe råderum indefra

Økonomiaftalen for 2020 giver kommunerne en tiltrængt mulighed for at løfte den kommunale velfærd. Selvom de økonomiske rammer for kommunerne fortsat er meget stramme, kan aftalen være med til at afhjælpe det store demografiske pres, som kommunerne oplever. Flere børn og ældre, tilgangen på det specialiserede socialområde og et stigende antal borgere med komplekse problemstillinger er med til at drive udgifterne og medfører, at der stadig er behov for at skabe råderum indefra.

Det er dog ikke noget nyt. Kommunerne er vant til at gå forrest i arbejdet med at udvikle, omstille, effektivisere og nytænke. Dels for at forbedre den kommunale service, og dels for at skabe råderum til at investere i nye velfærdsløsninger. Kommunerne har således været forandringsmotor for nye tværgående velfærdsløsninger, som i høj grad er kommet borgere og virksomheder til gode.

Mange veje til at skabe råderum

Der er mange veje at gå i jagten på råderum, og der er forskellige greb, kommunerne kan anvende. For at understøtte kommunerne i arbejdet med at skabe råderum, har KL set på tværs af velfærdsområderne og identificeret en række metoder, indsatser og tilgange, der kan skabe råderum.

På konferencen Kommunaløkonomisk Råderum 2019 den 28. november præsenteres disse indsatser og redskaber. En række kommunale oplægsholdere vil fortælle om, hvordan de i deres kommuner har frigjort mere tid til kerneopgaven og skabt luft i budgettet til lokale prioriteringer.

Der vil bl.a. være oplæg om styring og faglig ledelse på det specialiserede socialområde, tildelingsmodeller til specialundervisning, råderum på ældreområdet og vejen mod den digitale kommune. I dette nyhedsbrev kan du læse artikler, der udfolder nogle af de eksempler, som bliver præsenteret på konferencen.

Fra strategi til praksis

Der kan være langt fra et godt tiltag eller en god strategi til, hvordan man skaber råderum til implementering i praksis og realisering af det fulde potentiale. Derfor sætter konferencen fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at arbejdet med økonomisk råderum bliver fulgt op af de forandringer i praksis, som er en forudsætning for at komme i mål med ambitioner og forventninger.

Forskeren Søren Obed Madsen fra CBS og Professionshøjskolen Absalon, vil derfor fortælle om, hvordan man går fra analyse og strategi til handling og forandring.

Sammen med Per Møller Janniche fra KL’s Konsulentvirksomhed vil Søren hjælpe os med at blive klogere på, hvordan værktøjer og eksempler kan blive omsat til praksis, og hvilke udfordringer det kan føre med sig. Hvad kræver det af chefer og ledere, hvis strategier og tilgange ikke bare skal blive ved snakken, men skal forankres i hverdagen? Og hvordan bliver medarbejderne en aktiv og betydningsfuld del af indsatserne?

Samarbejde giver nye ideer

Efter mange års omstillinger og effektiviseringer af administrationsområdet og velfærdsområderne - herunder implementering af velfærdsteknologi, rehabilitering og digitalisering - er mange af de lavthængende frugter høstet.

Nu er det tid til at ryste posen og finde nogle nye veje til økonomisk råderum. Mulighederne afhænger både af kommunens samlede økonomiske udfordringer, budgetprocessen, inddragelse af interessenter, incitamenter, validt datagrundlag, arbejdsdeling og roller etc.

Erfaringerne fra KL’s råderumsnetværk viser, at de nytænkende og innovative råderumsforslag i høj grad bliver skabt, når der samarbejdes på tværs af forvaltninger og fagligheder internt i kommunen, samt når der indgås samarbejder mellem kommuner eller mellem kommuner og private virksomheder.

På konferencen Kommunaløkonomisk Råderum 2019 bliver der derfor stillet skarpt på, hvordan forskellige tværgående løsninger og samarbejder på tværs af den kommunale, offentlige og private sektor kan skabe råderum i kommunernes opgaveløsning og økonomi.

KL vil på konferencen dele de gode eksempler og diskutere, hvordan kommunerne kan arbejde med at skabe råderum og dermed fortsat stå i spidsen for udviklingen af velfærdsområderne.

Tilmeld dig konferencen her: https://tilmeld.kl.dk/raaderum2019

Hvor og hvornår?

Konferencen bliver afholdt den 28. november 2019 i Kolding.

Tilmeldingsfrist?

28. oktober 2019.

Deltagerpris?

Konferencen er en heldagskonference, og deltagerprisen er 2200 kr.

Spørgsmål?

Ved praktiske og faglige spørgsmål kan du rette henvendelse til konsulent Julie Bak, JUBA@kl.dk

 

×

Log ind