01. oktober 2019

Konference om offentlig-privat samspil d. 29. november 2019 ­ - sammen løser vi tidens udfordringer

KL og DI inviterer til konference om offentlig-privat samarbejde. Hvordan kan vi med et styrket offentlig-privat samarbejde imødekomme fremtidens velfærdsudfordringer med innovative og langsigtede løsninger?

Fremtidens udfordringer kræver nytænkning, innovation og samarbejde. Markante stigninger i antallet af børn og ældre presser kommunens udgifter, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Samtidig stiger borgernes velstandsniveau, og det skaber højere forventninger til kvaliteten af den leverede service. Kombinationen udgør et krydspres mellem færre midler og større forventninger, som kommuner og virksomheder har et ansvar for at finde langsigtede svar på.

KL og DI inviterer kommuner og virksomheder til at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer. Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne? Og hvordan finder vi effektive løsninger, hvor vi tager ansvar i tråd med FN's verdensmål? Og ikke mindst – hvordan bygger vi videre på erfaringerne med udbud og konkurrenceudsættelse, så vi kan styrke samarbejdet?

Kom og hør blandt andet Rudersdal Kommunes borgmester Jens Ive om kommunens nye friplejeboliger, Holstebro Kommunes borgmester H.C. Østerby om deres erfaringer med at udbyde hele vej og park-området, kommunaldirektør i Greve Claus Thykjær om deres nye indkøbs- og udbudsstrategi, kommunaldirektør i Aalborg, Christian Roslev om kommunens sociale investeringer, professor Ole Helby Petersen, adm. direktør i ISS Flemming Bendt og Majbrit Berlau, næstformand i FH og en masse virksomheder, der har masser af erfaring med at samarbejde med kommuner. Fokus på dagen er med udgangspunkt i en række eksempler erfaringer og videre potentialer inden for offentlig-privat samspil.

På konferencen vil der være break-out sessioner, hvor vil du blive præsenteret for en række af de nyeste og mest inspirerende offentlig-private samarbejder, der kan lette udgiftspresset og samtidig understøtter en bæredygtig udvikling. Af praktiske årsager bedes du derfor uforpligtende i forbindelse med tilmelding angive, hvilke delemner du ønsker at følge på dagen.

 Første break-out session vil byde på følgende emner:

  1. Når smartere bygninger betyder bedre service
  2. Imødekom fremtidens efterspørgsel for plejeboliger
  3. Sociale investeringer i velfærden

Anden break-out session vil byde på følgende emner:

  1. Fra passiv forsørgelse til flere i arbejdsstyrken
  2. Bedre opgaveløsning og velfærd via ny teknologi
  3. Optimering af kommunens veje og grønne arealer

Hvor og hvornår

Konferencen bliver afholdt den 29. november 2019 i DGI Huset i Vejle.

Tidspunkt

Kl. 10:00 – 16:00

Tilmeldingsfrist

22. november 2019.

Deltagerpris

Konferencen er en heldagskonference, og deltagerprisen er 950 kr. pr. person.

Yderligere information

Ved praktiske og faglige spørgsmål kan du rette henvendelse til konsulent Løkke Noermark Fabricius (LNFA@kl.dk) og fagleder Lars Bech-Jørgensen (LBEJ@di.dk)

Tilmelding kan ske her.

×

Log ind