16. august 2022

Tilmeld dig nu til konferencen: Den kommunale embedsmand - udsyn, tæft og styr på dyderne

Arbejder du i en stabsfunktion eller som konsulent i en fagforvaltning med politikerbetjening og udvikling af velfærden? Og har du behov for at sætte spot på de udfordringer, muligheder og dilemmaer, som kan opstå i i krydsfeltet mellem politik og administration? Så er denne konference noget for dig.

En række forhold sætter en markant udviklingsdagsorden i kommunerne. Velfærden er under pres. Borgernes forventninger er stigende, og der er mangel på både hænder og penge. Dette giver rum til forandringer og nye tilgange til politikudviklingen. Samtidig skal forvaltningen kunne balancere mellem langsigtede strategiske løsninger og med en øget hastighed kunne håndtere enkeltsager med stadig større offentlig bevågenhed.

På konferencen ”Den kommunale embedsmand – udsyn, tæft og styr på dyderne” stilles skarpt på samspillet mellem politikere og forvaltning i lyset af ovenstående udviklingstendenser, samt hvad det betyder for de forventninger, dilemmaer og muligheder, der er til den kommunale embedsmand i dag. I løbet af dagen vil du få mulighed for refleksion, inspiration og faglige input til din rolle som kommunal embedsmand, når velfærden skal udvikles til fremtiden. Mere konkret dykker vi ned i:

  • De største udfordringer som kommunerne står overfor i de kommende år, og hvordan kommunerne kan agere forandringsmotor for videreudvikling af velfærden, samt hvilken rolle forvaltningen spiller heri.
  • Forvaltningens politiske betjening, og samspillet mellem politikere og embedsmænd i en tid hvor politikerrollen og den politiske ledelsesopgave er under forandring.
  • Den vigtige forventningsafstemning med borgerne, og hvordan forvaltningen kan bidrage til at understøtte den vigtige samtale.
    Og meget, meget mere.

Der vil undervejs være tid til at netværke, få inspiration til dit videre arbejde og dele dine erfaringer med andre kommunale embedsmænd, der har den samme begejstring for kommunestyret som dig.

Konferencen henvender sig til alle jer, der arbejder i en stabsfunktion eller som konsulent i en fagforvaltning med politikerbetjening og udvikling af velfærden.

Vi glæder os til at se dig mandag d. 14. november 2022 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

×

Log ind