22. august 2022

Det ville jeg gerne have vidst, da jeg gik ind i den første budgetproces

Kommunalbestyrelserne går for alvor snart ind i forhandlingerne om budgettet for det/de kommende år. Som ny politiker i gamet kan det være en overvældende proces, men også givende, fordi budgettet danner en så vigtig ramme om politikudviklingen i kommunerne. KL har spurgt nogle erfarne kommunalpolitikere, hvad de gerne ville have vidst, da de gik ind deres første budgetproces – og hvilke råd de gerne vil give videre til deres knap 1000 nye politiske kollegaer, som skal i gang med deres første budgetproces.

Ærefuldt. Uoverskueligt. Givende. Forvirrende. Spændende. Hårdt.

Sådan beskriver en række kommunalpolitikere deres oplevelse af den første budgetproces,

 ”Da jeg gik ind i den første budgetproces, var jeg ikke sikker på, at jeg kunne ride på bølgen.”, fortæller Søren Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Og netop følelsen af ikke helt at vide hvordan man skal gribe processen an, er et gennemgående tema i kommunalbestyrelsesmedlemmernes fortællinger om deres første budgetproces.

For selvom der meldes om et godt samspil med forvaltningen, at de tilrettelægger en god proces og laver en overskuelig sagsfremstilling, så er kompleksiteten stor, og at der er mange tal at forholde sig til.

”Budgetprocessen er som at spise en elefant, man kan ikke gøre det i én bid”, siger kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Filsø fra Holstebro Kommune og uddyber: ”Jeg skærer budgetprocessen over i mindre bidder for at kunne overskue det, og så udvælger jeg nogle særlige nedslag, som jeg fokuserer på. Jeg holder særligt øje med balancen i budgettet, likviditeten, og hvordan det ser ud ift. serviceloftet.” På den måde forklarer Karsten Filsø, at han undgår at fortabe sig i de mange tal. Det er en tilgang som har virket for ham, og et råd han derfor gerne vil give videre til sine nye kollegaer i kommunalbestyrelserne om at prøve have de store linjer for øje.

 Se videoen fra KL's Økonomiunivers nedenfor: Sigtepunkter for budgettet

 

 Sådan får man indflydelse i budgetprocessen

Kommunalpolitikerne beskriver desuden, at det kræver tid og hårdt arbejde, hvis man vil gøre sig gældende i budgetprocessen. Men at man også vokser med opgaven.

 ”Man skal vide, at man ikke kommer sovende til det her. Man er nødt til at lave lektier – men hvis man i øvrigt er ordentlig, så skal man nok nå at få indflydelse, selvom det måske ikke lykkes ved første budget”, siger Karsten Filsø opmuntrende.

Budskabet om at man er nødt til at kæmpe for det ligger også Majbritt Rasmussen kommunalbestyrelsesmedlem fra Billund Kommune på sinde. Selvom den første proces kan være forvirrende, og det kan være svært at komme til orde og få indflydelse, så er det en proces, der er nødvendig at gennemgå. ”Nu hvor jeg har været i kommunalpolitik i længere tid, har jeg fået styr på processen, og blevet endnu skarpere på mine prioriteter, og det gør det nemmere, at indgå i nu, og det vil det også være for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, når de har prøvet det. Det handler om at hænge i, men så skal det nok også komme”, siger hun.

Det er et budskab, som kommunalbestyrelsesmedlem Astrid Søborg fra Gladsaxe Kommune bakker op om ”Man er nødt til at hoppe ud i det og lære det efterhånden, for det er sådan præmissen er.”

Det gode samarbejde med forvaltningen – og evnen til at spørge løs

Flere af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fremhæver forvaltningen som en vigtig sparringspartner undervejs i processen. Astrid Søborg uddyber: Prøv at skabe et overblik over strukturen for forhandlingerne. Brug forvaltningen og spørg, spørg, spørg. Jeg har også brugt partifæller eller kollegaer, men mest har jeg haft god gavn af forvaltningen, og de er superprofessionelle og har gjort det mange gange”.

Derudover fremhæves vigtigheden af at man følger op med forvaltningen efter budgettet er faldet på plads. Majbritt Rasmussen fortæller: ”Vi evaluerer hver gang med forvaltningen, og det er meget positivt. For hver budgetproces optimerer man, fx ved seminarer”.

Den svære forventningsafstemning og det store ansvar for at prioritere de kommunale midler

I interviewene peger kommunalpolitikerne på, at de oplever budgetlægningen som en enormt vigtig opgave, hvor man kan sætte et vigtigt aftryk på velfærden. ”Jeg følte et enormt stort ansvar, da jeg gik ind til forhandlingerne. Det handler jo om at udmønte 3 mia. på vegne af borgerne, samtidig med at jeg vidste, at vi havde en spareopgave, så jeg gik meget ydmygt til opgaven”, fortæller Søren Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Opgaven med at sammensætte et budget, som også lever op til borgernes forventninger, kan være svært. Det bliver det også i forbindelse med dette års budgetlægning set i lyset af at kommunerne har et begrænset økonomisk råderum, at der mangler hænder til at løfte opgaven samt at anlægsloftet ikke er helt så højt, som kommunerne kunne have ønsket sig det. Der er et forventningspres som kommunalbestyrelsesmedlemmerne mærker op til budgetprocessen. 

”De forventer helt berettiget plads til deres børn i daginstitutioner, god ældrepleje og skole – og at vi har det lidt bedre i morgen. Og det kan vi godt blive lidt udfordrede på at løse.”, siger Søren Hansen.

Og derfor er han også klar på, at han er nødt til løbende at forventningsafstemme med borgerne: ”Jeg prøver bare at være helt ærlig, når vi taler sammen hos købmanden eller til møder. Vi har akutopgaver på børn, ældre og grøn omstilling, og det er en anden virkelighed, som borgerne godt kan forstå og forholde sig til, har konsekvenser.” siger Søren Hansen.

Søren Hansen peger derfor på, at situationen med manglende hænder tvinger kommunalbestyrelsen til at tænke i helt nye baner i forbindelse med budgetlægningen. ”Vi overvejer at finde helt unge, også under 18 år, som kan være omkring de ældre. Ikke til at lave kerneopgaver, men til at få hverdagen til at fungere. Generationerne mødes alt for lidt – og det kunne vi godt tænke os at få ind i hverdagen”.

Det giver også et billede af, at kommunalbestyrelserne står overfor en budgetproces, hvor de er nødt til at tænke kreativt for at få enderne til at mødes, og der peger han på, at det lokale fællesskab kan blive et centralt element at tænke mere ind.

Men samtidig med at kommunalbestyrelsesmedlemmerne lægger vægt på en ærlig forventningsafstemning med borgerne – så gør de sig også nogle overvejelser om deres kommunikation omkring det samlede budget, fordi det for dem er vigtigt, at kommunalbestyrelsen fremstår med fælles front.

”Det der overraskede mig mest ved budgetprocessen var, hvor meget vi er i samme båd på tværs af partier. For i lokalpolitik – og i vores kommunalbestyrelse – er vi ansvarlige. Selvom der er politik, strategi og kæpheste, så er der også et stærkt sammenhold omkring at finde løsninger, som jeg synes er vigtigt at værne om” siger, Søren Hansen og afslutter ”Vi har 10 nye politiske kollegaer, som skal prøve det for første gang. Vi gør meget ud af at have en god atmosfære for alle, og især de nye så de føler sig trygge og glade. Det kan sagtens være en boksekamp – men i god ånd.”.

Vil du vide mere eller har brug for et overblik? Så kig på KL’s Økonomiunivers hvor du får et indblik i kommunaløkonomi fra A-Z: KL's økonomiunivers

×

Log ind