22. juni 2022

Den kommunale embedsmand – udsyn, tæft og styr på dyderne

Arbejder du i en stabsfunktion eller som konsulent i en fagforvaltning med politikerbetjening og udvikling af velfærden, så er denne konference måske noget for dig?

En række forhold sætter en markant udviklingsdagsorden i kommunerne. Velfærden er under pres. Borgernes forventninger er stigende, og der er mangel på både hænder og penge. Dette giver rum til forandringer og nye tilgange til politikudviklingen. Samtidig skal forvaltningen kunne balancere mellem langsigtede strategiske løsninger og med en øget hastighed kunne håndtere enkeltsager med stadig større offentlig bevågenhed.

På konferencen ”Den kommunale embedsmand – udsyn, tæft og styr på dyderne” blev der stillet skarpt på samspillet mellem politikere og forvaltning i lyset af ovenstående udviklingstendenser, samt hvad det betyder for de forventninger, dilemmaer og muligheder, der er til den kommunale embedsmand i dag. I løbet af dagen var der mulighed for refleksion, inspiration og faglige input til rollen som kommunal embedsmand, når velfærden skal udvikles til fremtiden. Mere konkret blev der dykket ned i:

  • De største udfordringer som kommunerne står over for i de kommende år, og hvordan kommunerne kan agere forandringsmotor for videreudvikling af velfærden samt hvilken rolle, som forvaltningen spiller heri
  • Forvaltningens politiske betjening og samspillet mellem politikere og embedsmænd i en tid, hvor politikerrollen og den politiske ledelsesopgave er under forandring
  • Den vigtige forventningsafstemning med borgerne, og hvordan forvaltningen kan bidrage til at understøtte den vigtige samtale.

Der var undervejs tid til at netværke, opnå inspiration til ens videre arbejde og deling af erfaringer med andre kommunale embedsmænd, der alle delte den samme begejstring for kommunestyret.

Konferencen henvendte sig til alle, der arbejder i en stabsfunktion eller som konsulent i en fagforvaltning med politikerbetjening og udvikling af velfærden.

  • PDF

    Brug af data i beslutningsgrundlaget.pdf

 

×

Log ind