13. januar 2022

Debatoplæg: Stigende mangel på arbejdskraft frem mod 2030 – behov for prioritering

Arbejdskraftudfordringen i Danmark er nu åbenlys. Temaet fylder i den offentlige debat, og der er fremsat forslag til initiativer fra flere sider. Men hvor stor er udfordringen, når vi kigger frem mod 2030? Og hvad betyder den for muligheden for at opretholde vores velfærd og den private sektors vækstmuligheder de næste ti år?

Både den private og offentlige sektor oplever i dag problemer med at få stillinger besat. Ser vi på udviklingen frem mod 2030, bliver det kun værre.

En ny analyse fra KL viser, at den offentlige sektor får behov for cirka 44.000 ekstra medarbejdere frem mod 2030, hvis vi ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau, når demografien udfordrer os. Samtidig forventes det samlede arbejdsudbud kun at stige med ca. 50.000 personer – vel at mærke hvis de forventede effekter af tilbagetrækningsreformen holder. Det efterlader blot 6.000 medarbejdere til den private sektor frem mod 2030, hvor man ellers de seneste 20 år i gennemsnit har øget beskæftigelsen med 10.500 - om året. Skal den beskæftigelsesvækst fortsætte, vil der derfor mangle knap 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030.

  • PDF

    Stigende mangel på arbejdskraft frem mod 2030 -behov for prioritering.pdf

Momentum

Momentum Læs Momentums artikel om manglen på hænder

×

Log ind