05. august 2020

Udviklingsforløb: Strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen

KL udbyder i samarbejde med Prokura et udviklingsforløb om strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen. Formålet med forløbet er at understøtte kommunerne i at udvikle og styrke deres praksis ift. indkøb i kerneforretningen med henblik på at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster.