02. september 2020

Tilmeld dig konferencen ’Kommunaløkonomisk Råderum 2020’

Hvordan får vi råd til mere velfærd og luft i budgettet til lokale prioriteringer? Det kan du høre mere om på KL's konference, 'Kommunaløkonomisk Råderum 2020', der afholdes for tredje gang d. 5. november 2020

Kommunerne arbejder år for år på at sikre et økonomisk råderum til at indfri lokale velfærdsprioriteringer. Spørgsmålet er, hvordan opgaven kan løses på den mest intelligente og smidige måde i samspil med kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere, samtidig med at der sikres en høj kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne.

Spørgsmålet er omdrejningspunktet for KL’s konference ’Kommunaløkonomisk Råderum 2020’, som har til formål at give deltagerne konkret og praksisnær inspiration til, hvordan ressourcerne kan udnyttes bedst muligt.

Konferencen afholdes for tredje gang den 5. november 2020 i Middelfart. Du kan bl.a. høre et oplæg ved KL’s cheføkonom, Morten Mandøe, der tager temperaturen på kommunernes økonomi og styring på tværs af de store velfærdsområder. Konferencen byder også på tre runder af break-out sessioner, hvor der zoomes ind på, hvordan der kan arbejdes med at skabe råderum og forbedre styringen af udgifter og aktiviteter på velfærdsområderne.

Konferencen afsluttes med en plenumdebat, om hvordan man kan udnytte de hidtil uudnyttede potentialer ved digitalisering og brug af data, og derigennem levere bedre velfærdsydelser og en mere effektiv produktion. Debatten vil være mellem Maria Hald fra Microsoft og Morten Sylvest, seniorrådgiver og ekspert i den digitale organisation. Christian Harsløf, direktør for digitalisering, data, sundhed og ældre i KL, vil moderere debatten. 

Læs mere og tilmeld dig her