29. oktober 2019

Skal du med til Kommunaløkonomisk Råderum 2019?

Du kan stadig nå at tilmelde dig til årets råderumskonference d. 28. november. Vi har nemlig rykket tilmeldingsfristen til d. 20. november. Til gengæld kan du se frem til en dag, hvor vi sætter fokus på, hvordan man kan frigøre mere tid til kerneopgaven og skabe luft i budgettet til lokale prioriteringer.

Få inspiration til at skabe mere råderum

Kommunaløkonomisk Råderum 2019 løber af stablen d. 28. november, og vi har rykket tilmeldingsfristen til d. 20. november, så du kan stadig nå at sikre dig en plads. 

Det er dagen, hvor vi stiller vi skarpt på, hvordan forskellige samarbejdsformer på tværs af den kommunale, offentlige og private sektor kan skabe råderum i kommunernes opgaveløsning og økonomi.

Du kan bl.a. se frem til inspirerende og praksisnære eksempler på, hvordan man kan arbejde med råderum på velfærdsområderne. Der vil være kommunale oplægsholdere på både direktions-, leder- og medarbejderniveau, som formidler, hvordan de er lykkedes med at skabe råderum, samt hvilke udfordringer de er stødt på i processen. 

Praksisnære eksempler                            

På ældreområdet vil vi tage fat i erfaringerne fra den svenske kommune Markaryd, der har arbejdet med, hvordan den kan understøtte borgerne i at blive i egen bolig i lidt længere tid. På den måde kan kommunen både hjælpe den ældre med at have den livssituation, hun eller han ønskede, og vende et økonomisk merforbrug til budgetoveroverholdelse.

På specialundervisningsområdet vil vi bl.a. fokusere på, hvordan vi kan tænke nyt om ressourcestyringen på området for at sikre, at den faglige kvalitet og budgetoverholdelse følges ad. 

Vi vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra Hørsholm Kommune, der sammen med KL’s Konsulentvirksomhed - KLK - har skabt en samarbejdsmodel, der faciliterer, at hele det kommunale skolevæsen samarbejder om at løse de faglige og økonomiske udfordringer på området.

På det specialiserede socialområde kigger vi nærmere på, hvorfor mange kommuner har udfordringer med at holde budgetterne.

Her spiller data en vigtig rolle, da valide og anvendelige data kan danne grundlag for velfunderede faglige beslutninger og prioriteringer.

Sønderborg Kommune vil fortælle om, hvordan de ved hjælp af en række effektive indsatser har skabt et bedre grundlag for håndtering af udgiftspresset på det specialiserede voksenområde. Mens Varde Kommune vil fortælle om, hvordan systematisk brug af data og et vedvarende fokus på ejerskab blandt medarbejderne har sikret sammenhæng mellem faglig kvalitet og sund økonomi på det specialiserede børneområde.

Fra strategi til praksis

Der kan være langt fra tankerne om råderum til at implementere dem i praksis og sikre det fulde potentiale. Derfor sætter vi også fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at arbejdet med økonomisk råderum bliver fulgt op af de forandringer i praksis, som er en forudsætning for at komme i mål med ambitioner og forventninger.

Vi har inviteret forskeren Søren Obed Madsen fra CBS og Professionshøjskolen Absalon, som netop vil fortælle om, hvordan man går fra analyse og strategi til handling og forandring.

Hvorfor deltage?

Du skal deltage, hvis du er chef, leder, økonomisk medarbejder eller udviklingskonsulent og arbejder med at skabe råderum ved at omstille og udvikle den eksisterende drift i din kommune. Formålet er at give inspiration til alle dem, der arbejder med økonomisk styring og omstilling på de store velfærdsområder.

×

Log ind