27. september 2019

Imødekom fremtidens efterspørgsel for plejeboliger – bliv inspireret på DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde

I Danmark bliver vi flere og flere ældre. Frem mod 2030 vurderes det, at vi bliver 161.000 flere ældre over 80 år svarende til en stigning på mindst 60 pct. Det er først og fremmest positivt. Men det betyder også et stort behov for flere plejeboliger i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, hvordan kommunerne bedst imødekommer fremtidens efterspørgsel for plejeboliger. Kom og hør med, når vores tre paneldeltagere forsøger at besvare det og mange andre spørgsmål om ældreområdet til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde 29. november.

Ifølge KL’s fremskrivninger betyder den aldrende danske befolkning, at der i 2030 vil mangle mellem 10.000-13.000 plejeboliger. Det betyder et behov for omkring 30 pct. flere plejeboliger i 2030 end i dag. Fremover vil det blive en af de helt store velfærdsudfordringer for kommunerne. Men hvordan imødekommer kommunerne bedst det faktum, at vi bliver flere plejekrævende ældre?

Det og mange andre spørgsmål vil blive besvaret til DI og KL’s konference om offentlig-privat samarbejde, hvor en af de i alt seks sessioner vil handle om behovet for flere plejeboliger i fremtiden.

Manglen på plejeboliger viser sig allerede i dag, hvor flere kommuner har udfordringer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder. Samtidig kan opførslen af plejeboliger være en omkostningsfuld belastning, som sætter yderligere pres på kommunernes anlægsbudgetter. Så hvilke muligheder har kommunerne?

Til at gøre os klogere på, hvordan vi kan imødekomme fremtidens mangel på plejeboliger gennem offentlig-privat samarbejde kommer tre gæster, som med hver deres baggrund har stor indsigt i og erfaring med, hvordan vi kan sikre, at behovet for flere plejeboliger bliver opfyldt.

  • Jens Ive, borgmester (V), Rudersdal Kommune
  • Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd
  • Klaus Ahm, investment director, NREP 

KL og DI inviterer til konference om offentlig-privat samarbejde

Hvordan kan vi med et styrket offentlig-privat samarbejde imødekomme fremtidens velfærdsudfordringer med innovative og langsigtede løsninger?

Fremtidens udfordringer kræver nytænkning, innovation og samarbejde. Markante stigninger i antallet af børn og ældre presser kommunens udgifter, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Samtidig stiger borgernes velstandsniveau, og det skaber højere forventninger til kvaliteten af den leverede service. Kombinationen udgør et krydspres mellem færre midler og større forventninger, som kommuner og virksomheder har et ansvar for at finde langsigtede svar på.

KL og DI inviterer kommuner og virksomheder til at drøfte, hvordan vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer. Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet til borgerne? Og hvordan finder vi effektive løsninger, hvor vi tager ansvar i tråd med FN's verdensmål? Og ikke mindst – hvordan bygger vi videre på erfaringerne med udbud og konkurrenceudsættelse, så vi kan styrke samarbejdet?

På konferencen vil der også være break-out sessioner, hvor vil du blive præsenteret for en række af de nyeste og mest inspirerende offentlig-private samarbejder, der kan lette udgiftspresset og samtidig understøtter en bæredygtig udvikling. Af praktiske årsager bedes du derfor uforpligtende i forbindelse med tilmelding angive, hvilke delemner du ønsker at følge på dagen.

Første break-out session vil byde på følgende emner:

  1. Når smartere bygninger betyder bedre service
  2. Imødekom fremtidens efterspørgsel for plejeboliger
  3. Sociale investeringer i velfærden

 Anden break-out session vil byde på følgende emner:

  1. Fra passiv forsørgelse til flere i arbejdsstyrken
  2. Bedre opgaveløsning og velfærd via ny teknologi
  3. Optimering af kommunens veje og grønne arealer

Konferencen bliver afholdt den 29. november 2019 i DGI Huset i Vejle.

×

Log ind