27. januar 2021

Ledige får digitale tilbud i 2 ud af 3 jobcentre

Mange jobcentre tilbyder allerede i dag digitale løsninger som webinarer og online platforme med videoguides og kurser til ledige, og erfaringerne er rigtig gode. Professor ser også gode perspektiver i øget digitalisering, men det kræver ny lovgivning. Her foreslår KL et Virtuelt Jobunivers til jobparate ledige, der kan klare tingene digitalt.

I størstedelen af de danske jobcentre har ledige fået mulighed for at bytte jobsøgningskurser i et kedeligt mødelokale ud med rolige omgivelser derhjemme, hvor de får råd og vejledning om vejen til det næste arbejde på skærmen.

En ny Momentum-undersøgelse viser, at 64 procent af jobcentrene tilbyder forskellige digitale værktøjer, der er tilgængelige døgnet rundt og giver flere og andre muligheder for de ledige end de traditionelle tilbud. Undersøgelsen viser også, at 18 procent af jobcentrene forventer at indføre digitale værktøjer i løbet af det kommende år.

Cirkeldiagram der viser at 64% af jobcentrene tilbyder digitale værktøjer til borgerne og 18% forventer at gøre det inden for et år, mens 9% ikke forventer at gøre det inden for et år og 9% svarer ved ikke.

Det er forskelligt, hvad der er taget i brug i de enkelte kommuner, men 83 procent af jobcentre, der benytter digitale værktøjer, bruger webinarer, hvor de ledige kan få viden om særlige områder eller tips og tricks til jobsøgningen. 47 procent bruger en app eller en online digital platform, hvor der f.eks. kan være videoer og guides, som fører den ledige igennem, hvordan man laver en god ansøgning og CV, eller hvordan man strategisk planlægger sin jobsøgning og håndterer jobsamtalen. Endelig tilbyder 42 procent online videoklip med forskellige guides.

Søjlediagram der viser at webinarer med 83% er det digitale værktøjer som den største andel af jobcentrene tilbyder. Herefter kommer tekst på hjemmeside med 53%, app eller digital platform med 47%, online videoklip 42% og andet 22%. Ingen tilbyder podcast.

I Rødovre Kommune har man siden 2018 tilbudt ledige en job-app, hvor de kan se de bestillinger, jobcentret får fra virksomheder på ledige med bestemte kvalifikationer, men hvor der ikke er lavet et decideret jobopslag. Herefter kan de ledige selv melde, at de gerne vil sættes i kontakt med virksomheden. Tidligere skulle en medarbejder manuelt sidde og søge lediges CV’er igennem og så kontakte de relevante og spørge, om man måtte give deres oplysninger til virksomheden.

»Nu har vi fået en omvendt formidling, hvor det er de ledige selv, der byder sig til, og vi frigør ressourcer til andre opgaver,» siger Anna Sveistrup Rasmussen, teamchef i Rødovre Jobcenter.

Med nedlukningen i foråret blev der sat ekstra skub i udviklingen, så Rødovre Jobcenter allerede i juli måned kunne lukke ledige ind i et nyt digitalt jobcenter, hvor de kan få vejledning om det gode CV, den gode ansøgning, hvordan man sætter personlige og faglige kompetencer i spil, få gode råd til, når man skal ringe til en arbejdsgiver uopfordret, hvordan man bruger sit netværk og LinkedIn, og hvordan man går til samtale.

»Normalt ville det være holdt i en fysisk workshop, hvor de møder op og får en gennemgang, men nu har vi lagt alle de klassiske jobcenter-karrierevejledningsfunktioner på en digital platform, hvor de ledige selv kan gå ind og se de videoer og fagoplæg, der giver mening for dem,« siger Anna Sveistrup Rasmussen.

De har også gennemført online kurser med live undervisning og mødepligt, og tilbagemeldingerne på det var overvejende positive.

Cirkeldiagram der viser at 52% af jobcentrene vurderer at medarbejderne har meget positivt imod de digitale værktøjer, mens 45% er overvejende positive.

I Momentums undersøgelse vurderer 52 procent af kommunerne med digitale tilbud, at medarbejderne i jobcentret har taget meget positivt imod de digitale værktøjer, mens 45 procent svarer, at de har taget overvejede positivt imod. Samtidig svarer 27 procent, at de vurderer, det har påvirket forløbet med borgerne meget positivt, at jobcentret tilbyder digitale værktøjer, mens 64 procent mener, at det har påvirket overvejende positivt.

Reglerne skal følge med

KL kom for nylig med et forslag om at indføre et Virtuelt Jobunivers på alle de danske jobcentre. Tanken er, at jobparate ledige, som efter en indledende personlig samtale med en jobcentermedarbejder vurderes til at kunne betjene sig selv i det virtuelle jobunivers i den første del af ledighedsperioden, i overvejende grad skal gøre det. Derfor glæder det Thomas Kastrup-Larsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL, at den nye undersøgelse viser, at man allerede er godt i gang med digitale løsninger i jobcentrene.

»Det vidner om, at der allerede er en digital modenhed i jobcentrenes møde med ledige, og vi skal tage de positive erfaringer til os og udnytte det store potentiale, der ligger i, at man med en digital løsning kan give mere fleksibilitet og et tilpasset tilbud til dem, der kan selv, så vi kan bruge flere kræfter på dem, der har brug for en hånd i ryggen,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Flemming Larsen, der er professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, kan godt se idéen med, at de stærkeste ledige betjener sig selv i et digitalt univers, men det kræver nye regler.

»Jeg synes, det er fornuftigt med en tankegang, hvor nogle grupper af nyledige, klarer den første kontakt med jobcentret digitalt, ligesom de fleste af os har kontakt med Skat i dag. Men hvis man vil have et digitalt system, hvor der er større tillid til, at nogle af de ledige klarer sig selv, så er man også nødt til at lave lovgivningen og de underlæggende retningslinjer mere tillidsbaserede. Man kan ikke fastholde de samme regler,« siger Flemming Larsen.

Cirkeldiagram der viser at 27% af jobcentrene vurderer at det påvirket forløbet med borgerne meget positivt, at jobcenteret tilbyder digitale værktøjer, mens 64% mener det har været overvejende positivt.

Han henviser blandt andet til erfaringer fra Norge, hvor man indførte en omfattende digitalisering af beskæftigelsesindsatsen, men hvor de eksisterende regler om blandt andet registrering og dokumentation blev fastholdt.

»Man bevarede de gamle systemer og kontroller nedenunder, og så blev det digitale system bygget ovenpå. Det fandt medarbejderne enormt ressourcekrævende,« siger Flemming Larsen.

Thomas Kastrup-Larsen er enig i, at det er nødvendigt at ændre reglerne for at få succes med et virtuelt jobunivers. Derfor er det en central del af KL’s forslag, at man ændrer de nuværende regler om, at dagpengeledige skal møde op til seks fysiske samtaler i jobcentret i løbet af det første halve år.

»For os i kommunerne er det vigtigt, at vi snart tager et grundlæggende opgør med det omfattende regeltyranni på beskæftigelsesområdet. Hvis vi skal drage fordel af en digital løsning, er det vigtigt, at vi får fjernet de rigide regler om et bestemt antal samtaler, så vi viser en reel tillid til både de ledige og de ansatte i jobcentrene, og gør det enklere for ledige og virksomheder at finde hinanden,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Digitale tilbud målrettes jobparate

Momentums analyse viser, at jobcentrene især tilbyder de digitale værktøjer til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Således er det hele 94 procent af jobcentrene med digitale tilbud, der tilbyder dagpengemodtagere digital vejledning til CV og ansøgning, mens 77 pct. giver tilbuddet til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Til sammenligning får kun 38 procent af de uddannelsesparate under 30 år, 29 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 26 procent af de aktivitetsparate under 30 år samme tilbud.

Søjlediagram, der viser, at det især er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver tilbudt de digitale værktøjer

Samme mønster ses, når man ser på digitale tilbud til afklaring og udnyttelse af personlige og faglige kompetencer og digitale værktøjer, der tilbyder digital individuel sparring.

Det har også været mønstret I Rødovre Kommune, hvor dagpengemodtagerne og de jobparate kontanthjælpsmodtagere i første omgang fik adgang til systemet.

»Vi oplever generelt, at andre målgrupper har sværere ved at navigere i den elektroniske verden. Særligt blandt unge, der ikke er i uddannelse, ser vi, at de ikke har en computer. Alt foregår på deres smartphone, og det giver nogle begrænsninger. De kan kobles på appen nu og kan se videoerne på telefonen, men de kan ikke arbejde i de dokumenter, der også ligger,« siger Anna Sveistrup Rasmussen, teamchef i Rødovre Jobcenter.

Søjlediagram, der viser, at det især er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver tilbudt de digitale værktøjer

Samtidig er det digitale jobcenter i øjeblikket heller ikke relevant for de aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb af den simple årsag, at meget af indholdet ikke giver mening for dem, fordi de ikke skal tænke CV og ansøgninger og kontakt til arbejdsgivere.

»Mange har måske ikke været på arbejdsmarkedet i 10 år og kan slet ikke pege på nogen faglige kompetencer. Man kan godt tænke i digitale løsninger for den målgruppe, men så skal e-learningsmaterialet handle om ting som hverdagsmestring og angsthåndtering. Det er sådan nogle emner, vi taler med den gruppe borgere om. Ikke hvordan man kontakter en arbejdsgiver,« siger Anna Sveistrup Rasmussen.

Søjlediagram, der viser, at det især er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver tilbudt de digitale værktøjer

Professor Flemming Larsen vurderer, at det umiddelbart giver god mening at fokusere på dagpengemodtagerne.

»Der er også stor forskel på dagpengemodtagerne, men selvfølgelig giver det nok mest mening at bruge nogle af de her tilbud til den gruppe, der er nærmest arbejdsmarkedet. Det er velegnet til mere simple ting som CV- og jobansøgningstips og opfølgning,« siger Flemming Larsen.

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dj

Analyse: Bjarke Bruun Petersen, KL’s kontor for Beskæftigelse og Integration

  • PDF

    Momentum nr. 2, 28. januar, 2021_.pdf

×

Log ind