03. marts 2020

Tårnby og Billund har haft den største vækst siden finanskrisen

Billund og Tårnby Kommune har siden 2008 haft en 12 gange større vækst i BNP end landsgennemsnittet. LEGO og lufthavnene er primus motorer for væksten, som blandt andet giver arbejdspladser og tilflyttere. Kommunerne gør derfor også en stor indsats for at understøtte erhvervslivet.

Da finanskrisen i 2008 for alvor ramte Danmark, trak det dybe økonomiske spor henover landets virksomheder, men mange steder har man fået gang i væksten igen. Det gælder ikke mindst Billund og Tårnby Kommuner, hvor man med en årlig gennemsnitlig vækst i BNP per indbygger på henholdsvis 6,6 og 6,4 procent har haft den største vækst i Danmark i perioden 2008-2018. Vækstrater, der endog er 12 gange større end landsgennemsnittet. Herefter kommer Gladsaxe med 5,8 procent og Herlev og Kalundborg med 3,4 procent. I alt har der i 53 kommuner været en positiv vækst i BNP siden 2008. Det viser en ny Momentum-analyse på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Grafik 1, hvor et kommuneopdelt Danmarkskort viser, at Billund og Tårnby Kommune har den største gennemsnitlige årlige vækst i BNP per indbygger i perioden 2008-2018

I Billund Kommune er borgmester Ib Kristensen ikke i tvivl om, at LEGO og Billund Lufthavn er primus motorer for den stigning i BNP, man har oplevet i kommunen.

»En kæmpe virksomhed som LEGO yder i sig selv et stort bidrag til væksten, og samtidig tiltrækker de underleverandører og andre specialister inden for plastik til området, så de på flere planer er med til at drive væksten frem. Det samme gælder lufthavnen, hvor der er cirka 1.000 medarbejdere i selve lufthavnen, men tæller man de lufthavnsrelaterede virksomheder med, kommer vi op på 3.000 medarbejdere,« siger Ib Kristensen.

Han forklarer, at de store virksomheder ikke bare kommer Billund men også nabokommunerne til gavn, da man ikke kan finde medarbejdere nok inden for kommunegrænsen, og derfor er over 50 procent af arbejdspladserne i Billund Kommune besat af pendlere fra andre kommuner.

Københavns Lufthavn spiller også en væsentlig rolle i Tårnby Kommunes store vækst i BNP per indbygger, forklarer borgmester Allan S. Andersen.

»Lufthavnen har 25.000 medarbejdere, når man tager hele området med. Og den er jo i vækst, både når man ser på passagertal og flygodstransport. Lufthavnen giver dermed gode jobmuligheder, og en del medarbejdere bor i kommunen, men det skaber også stor indpendling til kommunen, da vi har flere arbejdspladser end arbejdsaktive,« siger Allan S. Andersen.

Grafik 2, hvor en tabel viser, de fem kommuner med den højeste gennemsnitlige årlige vækst fra 2008 til 2018. Billund er nummer 1 med 6,6%, efterfulgt af Tårnby med 6,4%, Gladsaxe 5,8%, samt Herlev og Kalundborg med 3,4%

Han fortæller, at man samtidig også har en masse mindre virksomheder i kommunen og oven i oplever en stor stigning i antallet af virksomheder, der gerne vil etablere sig i Tårnby Kommune.

»Vi ligger jo meget attraktivt for virksomheder. Vi er tæt på hovedstaden, Øresundsmotorvejen og lufthavnen. Vi får derfor rigtig mange henvendelser, men desværre kan vi ikke tilgodese alle. Faktisk har vi lige solgt vores sidste erhvervsgrund ude i vores erhvervsområde Kirstinehøj 1 og 2, og vi har derfor inviteret erhvervsministeren ud for at se, om vi kan få lov til at lave et nyt erhvervsområde herude,« siger Allan S. Andersen.

Han glæder sig over virksomhedernes vækst, som smitter af på kommunen, hvor man eksempelvis har en af landets og regionens laveste arbejdsløshedsprocenter samtidig med en øget befolkningstilvækst.

»Det skyldes selvfølgelig både de gode pendlingsmuligheder på grund af motorvejen, de store grønne arealer og vandet, men når vi så samtidig også ser en stigning i antallet af arbejdspladser fra 2017 til 2018 på 2,95 procent, så giver det noget,« siger Allan S. Andersen.

Det er dog ikke kun arbejdspladser, befolkningstilvækst og skatteindtægter, som virksomhederne bidrager med, forklarer Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen.

»Eksempelvis har LEGO en ekspertise inden for børneområdet, vi som kommune drager nytte af i form af et utrolig tæt samarbejde med LEGO-fonden i forhold til deres store viden om nye pasnings- og læringsformer, som har resulteret i flere forsknings- og udviklingsprojekter.«

Fokus på erhvervsservice

Både Billund og Tårnby Kommuner ligger også højt, når det gælder BNP-niveauet per indbygger. Den absolutte topscorer er Ballerup Kommune med et BNP på 1.226.000 kroner per indbygger. Herefter kommer Billund med 1.143.000, mens Tårnby har det 11. højeste med 519.000 kroner per indbygger.

Begge kommuners borgmestre pointerer da også, at man har stort fokus på at gøre kommunen til et attraktivt sted at være virksomhed.

Grafik 3, hvor et kommuneopdelt Danmarkskort viser, at Billund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, København og Kalundborg har den højeste BNP per indbygger i 2018

I Tårnby Kommune har man så sent som i efteråret 2019 vedtaget en ny strategi og politik på erhvervsområdet. Det er sket på baggrund af et tæt samarbejde mellem virksomhedsejere, uddannelsesinstitutioner, kommunale medarbejdere og politikere.

»Vi har set på, hvad vi yderlige kan gøre for at tiltrække flere virksomheder og beholde de virksomheder, vi har. Det har blandt andet medført, at vi efterfølgende er gået i gang med at se på, om vi kan skabe bedre tilkørselsforhold til vores erhvervsområder, og at vi har ansat mere personale i vores byggesagsrådgivning for at mindske byggesagstiderne,« siger borgmester Allan S. Andersen.

Han forklarer, at man selvfølgelig bestræber sig på at yde den bedst mulige service til alle virksomheder, og med så stor en virksomhed som lufthavnen i kommunen, som man gerne vil støtte bedst muligt, betyder det, at der er to medarbejdere ved teknisk forvaltning, som fortrinsvis tager sig af sager fra lufthavnen.

»På den måde støtter vi selvfølgelig op om dem, og så giver det jo igen i forhold til arbejdspladser og andre synenergieffekter,« siger Allan S. Andersen.

Grafik 4, hvor en tabel viser, de fem kommuner med den højeste BNP per indbygger. Ballerup er nummer 1 med 1.226.000 kroner per indbygger, efterfulgt af Billund 1.143.000 kroner, Gladsaxe 927.000, Glostrup 779.000 og Høje Taastrup 642.000

I Billund Kommune har man i en lang årrække haft et meget stort fokus på at være en erhvervsvenlig kommune, forklarer borgmester Ib Kristensen.

»Vi arbejder meget bevidst med at være erhvervsvenlig. Det gælder hele vejen rundt i systemet og har været i højsædet i alle fem perioder, jeg har siddet som borgmester. Vi har derfor også, siden man begyndte på erhvervsmålinger, sagt, at uanset hvad det er for en måling, så er vores mål at ligge i top 10. Og det er vi sådan set lykkedes med indtil lige i år, hvor vi i DI’s måling er dumpet lidt nedad. Så kan det ikke være helt forkert, det vi gør,« siger Ib Kristensen.

I forhold til kommunens opgave handler det ifølge Ib Kristensen især om at gøre virksomhedernes arbejde med ting som byggetilladelser, lokalplaner og lignende så smidigt og hurtigt som muligt. Men det kan for en stor virksomhed som LEGO, der har internationale medarbejdere, også handle om, hvordan vi er med til at tage imod dem og få dem integreret i vores samfund.

»Der er mange ting, der spiller ind for at få det her til at gå op i en højere enhed. Og der er ingen tvivl om, at uanset om det er en stor eller lille virksomhed, så har de jo visse krav og forventninger til den service, vi kan levere, og det skal vi forsøge at leve op til. Derfor koster det selvfølgelig noget for en kommune som os at have så mange arbejdspladser, som vi har, men det er vi jo stolte af, og vi får så meget igen fra virksomhederne.«

Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Analyse: Jonas Dan Petersen, specialkonsulent i KL’s Analyse- og makroenhed

×

Log ind