08. juni 2020

Jobcentre vil fastholde digitale Corona-løsninger i fremtidens beskæftigelsesindsats

De danske jobcentre har i vid udstrækning brugt telefon og videoopkald til at holde kontakten og skaffe ledige i job, under nedlukningen i Coronakrisen. Et stort flertal af jobcentercheferne mener, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, hvis man får lov til at fortsætte med det.

I stedet for at skulle troppe op på et kommunekontor, har størstedelen af de ledige de sidste par måneder i stedet kunnet se deres jobkonsulents ansigt tone frem på computerskærmen.

En ny Momentum-undersøgelse blandt landets jobcenterchefer viser nemlig, at jobcentrene i vid udstrækning har holdt kontakten til borgerne, selvom de blev lukket den 12. marts, og de mest benyttede værktøjer har været telefon og videoopkald.

Søjlediagram, der viser, at 100 procent af kommunerne har brugt telefon brugt i kontakten med borgerne. 71 procent har brugt video-løsninger som Zoom, Skype, FaceTime og andet, 33 procent fysiske samtaler som fx walk and talk, 11 procent andet.

I undersøgelsen svarer samtlige chefer, at man har brugt telefon til at kontakte nyledige, sygedagpengemodtagere, unge på uddannelseshjælp, modtagere af ressourceforløbsydelse, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og øvrige ledige. Samtidig har hele 71 procent benyttet video-løsninger som Zoom, Skype, FaceTime og andet.

I Hedensted Kommune har alle medarbejdere haft mulighed for at bruge Skype i kontakten med borgerne, men man har ladet det være op til borgerne, om de hellere ville tale i telefon.

»Det vi hører er, at det har fungeret rigtig godt, og det giver noget mere end telefonen, fordi der er mulighed for at have en visuel kontakt. Det betyder noget,« siger beskæftigelseschef Hans Christian Knudsen.

Formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL Thomas Kastrup-Larsen mener, at tallene vidner om, at jobcentrene har taget et teknologisk kvantespring under nedlukningen. Han peger blandt på, at man i 64 procent af kommunerne for første gang har tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende.

Cirkeldiagram, der viser, at 64 procent af kommunerne under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen for første gang har tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende. 4 procent har gjort det, men gjorde det også tidligere. 25 procent svarer nej, men vi overvejer at gøre det. 7 procent svarer nej.Cirkeldiagram, der viser, at 64 procent af kommunerne under suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen for første gang har tilbudt digital kompetenceudvikling til ledige i form af webinarer eller lignende. 4 procent har gjort det, men gjorde det også tidligere. 25 procent svarer nej, men vi overvejer at gøre det. 7 procent svarer nej.

»Det er meget imponerende, hvor hurtigt, man har været i stand til at omstille sig og udnytte de muligheder for kontakt, der ikke øgede smitterisikoen. Det vidner om en stor omstillingsparathed, og når borgerne samtidig har været tilfredse med kontakten, er det vigtigt, at vi holder fast i muligheden for digitale samtaler fremover,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

I Momentum-undersøgelsen svarer 93 procent af jobcentercheferne, at det har fungeret godt eller meget godt at tale med borgerne over telefon og videoløsninger.

Digitale møder kan styrke indsatsen

En ny bekendtgørelse fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard slår fast, at normale lovkrav om, at samtaler med jobcentret skal foregå ved fysisk fremmøde. Frem til 1. oktober er det dog ændret, så det er tilladt at holde dem digitalt eller telefonisk.

Hvis det står til jobcentercheferne, kan man ligeså godt lade den mulighed blive permanent. I Momentums undersøgelse svarer et overvældende flertal på 94 procent, at det vil være en styrkelse eller klar styrkelse af beskæftigelsesindsatsen, hvis jobcentrene fremover fortsat har mulighed for at afholde jobsamtaler med de ledige som telefon- eller videosamtaler. Det er Hans Christian Knudsen fra Hedensted enig i.

61 procent af kommunerne vurderer, at det vil være en klar styrkelse af beskæftigelsesindsatsen, hvis jobcentrene fremover fortsat har mulighed for at afholde jobsamtaler med de ledige som telefon- eller videosamtaler (fleksibilitet ift. krav om personligt fremmøde). 33 procent svarer, at det vil være en styrkelse. 1 procent svarer, at det ikke vil give en ændring og 3 procent ved ikke.

»Det er helt klart noget, vi kan bruge fremover, og vi skal se på, hvordan vi bliver mere effektive i vores mødeformer, og hvornår vi får gevinst af at bruge en digital samtaleplatform. Men vi skal også være ekstremt bevidste om, hvornår det er hensigtsmæssigt, og hvornår det ikke er, da det for nogle målgrupper er vigtigt at kunne aflæse, hvordan de modtager budskaberne« siger Hans Christian Knudsen.

Flemming Larsen, der er arbejdsmarkedsforsker og professor på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, er enig. Han er selv i gang med et projekt, hvor han undersøger beskæftigelsesindsatsen i en række kommuner, og her har man også gjort gode erfaringer med videoopkald.

»Der har været en udbredt tankegang om, at onlineløsninger specielt til svagere grupper ville være helt umuligt at bruge, fordi borgerne havde brug for at mødes. Men for nogle af de her grupper har det vist sig at fungere ret godt, når de kan sidde derhjemme. Det reducerer stressen, når de ikke skal møde fysisk op og sidde til et møde med et bord imellem sig på et offentligt kontor,« siger Flemming Larsen.

39 procent af kommunerne vurderer, at det har fungeret meget godt, at snakke med borgerne over telefon og video-løsninger. 54 procent svarer godt, 6 procent nogenlunde og 1 procent ved ikke.

Han understreger, at man ikke skal ændre al kontakt til at være digital, men man bør se på om kravet om personligt fremmøde skal bevares.

»For nogle grupper, er det ikke en god metode, men vi skal anerkende, at vi har opdaget, at der er et stort potentiale i de her løsninger, og for nogle grupper er det en meget bedre måde at have kontakt på,« siger Flemming Larsen.

Det er Mads Samsing enig i. Han er næstformand for HK Kommunal, der organiserer en stor del af landets sagsbehandlere og job- og virksomhedskonsulenter.

»Nogle borgere har brug for en fysisk kontakt, og vi har hørt fra vores medlemmer, at den digitale kontakt har været god, men at der er borgere, der savner det fysiske møde. Derfor bør være op til den enkelte medarbejders faglige vurdering af borgerens situation og behov om den skal foregå på den ene eller anden måde. De kan godt vurdere, hvilken form for kontakt, der bedst hjælper den enkelte borger videre,« siger Mads Samsing.

Han havde også håbet på, at forsøgsperioden kunne køre året ud i stedet for kun til 1. oktober.

»Jeg synes, at vi skal forsøge at kvantificere og kvalificere erfaringerne fra de sidste par måneder og blive rigtig kloge på, hvad der fungerer, og hvornår det fungerer rigtig godt. Så kan vi på sigt gøre muligheden permanent,« siger Mads Samsing.

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk 

×

Log ind