20. marts 2019

Vi stoler mere på byrådet end på Christiansborgpolitikerne

Borgerne har generelt større tillid og tiltro til deres lokale borgmestre og byrådspolitikere end til regeringen og politikerne på Christiansborg. Det afspejler, at det er lettere at forholde sig til det nære og lokale, lyder det fra flere sider, men der er også grund til at have ambitioner om at hæve niveauet.

Jo større nærhed, jo større tillid. Det er konklusionen på en ny undersøgelse af borgernes tillid til kommunalpolitikere og landspolitikere. Undersøgelsen er foretaget af YouGov for Momentum blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen og viser, at borgerne i Danmark har større tillid til borgmestre og kommunalpolitikere end til både regeringen og folketingspolitikere.

På en skala fra 1-10 hvor 10 er lig med meget stor tillid, giver borgerne borgmesteren 5,7 og kommunalpolitikere 5,4, mens regeringen får 5, og folketingspolitikere er nederst på listen med 4,9. Øverst finder man domstolene og politiet med henholdsvis 7,5 og 7,4. 

Undersøgelsen bekræfter billedet fra andre undersøgelser, og forklaringen på den større tillid til de lokale politikere skal formentlig findes i, at tilliden øges jo nærmere de personer, der tager beslutningerne, er på ens egen hverdag. Det mener kommunalforsker og professor på SDU Ulrik Kjær.

Han hæfter sig ved et andet resultat fra undersøgelsen, der viser, at 44 procent af borgerne har mødt deres borgmester eller et lokalt byrådsmedlem mindst en gang det seneste år, mens kun 23 procent har mødt et folketingsmedlem.

»Det, at kommunalpolitikerne er tættere på, og flere dermed har et kendskab til, hvem de egentlig er, kan være medvirkende til, at vi har mere tillid til dem. Måske har vi været i debat med dem, eller også er vi i hvert fald i stand til at se nogle situationer fra deres side, fordi vi har mødt dem i en eller anden sammenhæng,« siger Ulrik Kjær.

Det samme gør sig ikke i samme grad gældende for folketingspolitikerne.

»Folketingspolitikerne er lidt længere væk, og de toneangivende ser vi primært på en fjernsynsskærm. Det kan have en betydning for, at vi har mindre forståelse for de beslutninger, som de træffer,« siger Ulrik Kjær. 

Martin Damm er næstformand for KL, og han deler analysen om, at nærhed giver større tillid.

»Som kommunalpolitikere er vi helt tæt på borgerne, og de beslutninger, vi træffer, kan mærkes i det lokalområde, hvor vi også selv bor. Derfor er vi nok også mere i øjenhøjde end en minister eller et folketingsmedlem kan være, og det øger tilliden,« siger Martin Damm. 

Nick Hækkerup (S) har på egen krop oplevet, hvordan borgernes syn er forskelligt. Han begyndte som byrådsmedlem og blev senere borgmester i Hillerød Kommune. Siden har han været minister og er i dag menigt folketingsmedlem. Han tror også, at den større tillid til kommunalpolitikere handler om nærhed.

»Jeg tror grundlæggende, at det er, fordi kommunalpolitikerne er tættere på. Den almindelige borger har mulighed for at møde dem, og ofte kender man en af dem. Det betyder noget. Både det rent fysiske møde, men også den generelle oplevelse af nærhed. Man kan se, at de optræder i lokalavisen, de deltager i fastelavnsarrangementet og i juletræstændingen. Det giver en større følelse af nærhed,« siger Nick Hækkerup. 

Kan løse opgaverne

Af undersøgelsen fremgår det også, at borgerne i højere grad har tiltro til, at kommunalpolitikere kan løse de opgaver, der trænger sig på, end folketingspolitikere. 48 procent har tiltro til kommunalpolitikerne mod 26 procent til folketingspolitikerne. 15 procent har ingen tiltro til kommunalpolitikerne mod 31 procent hos folketingspolitikerne. De resterende svarer hverken eller.

»Det er interessant at se, at kommunalpolitikerne, som generelt forsøger at nå frem til nogle løsninger, at være pragmatiske og få nogle brede forlig, står sig bedre i en tillidsmåling end politikerne på Christiansborg, der generelt opfattes mere opdelt i blokke, med en hårdere tone og en meget længere valgkampsstemning,« siger Ulrik Kjær.

Nick Hækkerups oplevelse er, at den forskel blandt andet opstår, fordi der er forskel på den journalistiske dækning af lands- og kommunalpolitik.

»Der er et meget større medietryk på landspolitikere, og jeg har oplevet en meget større usaglighed i mediedækningen af landspolitik, hvor man meget oftere går efter manden, og i mindre grad prøver at udrede, hvad der er op og ned. De lokale medier påtager sig en mere samfundsoplysende funktion i forhold til de lokale borgere,« siger Nick Hækkerup.

Samtidig mener han, tilliden falder, når man tænker på politikerne som en gruppe, mens han ikke genkender det fra sine egne personlige møder med borgere.

»Når vi bliver mennesker, og ikke bare en del af en grå politikermasse, så står det ikke så skidt til. Jeg bor fortsat i Hillerød, hvor jeg var borgmester, og mange af de mennesker, jeg møder, er de samme som dengang, men jeg oplever personligt ikke, at tilgangen til mig er anderledes nu, end da jeg var borgmester,« siger Nick Hækkerup. 

Plads til forbedring

Selvom tilliden til kommunalpolitikerne er højere end til regeringen og folketingspolitikerne, så er niveauet for alle grupper lavt. Og selvom kommunalpolitikerne ligger højere end deres kollegaer i Folketinget, så skal de ikke være tilfredse. Det mener professor Ulrik Kjær. 

»Det må endelig ikke blive en sovepude for kommunalpolitikerne, for hvis man ser rent på tallet, så er der noget at arbejde med. De kan kippe med flaget og sige, at de er lidt mere tillidsvækkende end folketinget, men de skal huske, at de ikke ligger særlig højt,« siger Ulrik Kjær.

Det anerkender KL-næstformand Martin Damm.

»Det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på, at tilliden ikke bliver for lav. Vi ved, at borgerne i Danmark helt generelt bakker op om kommunestyret, og det er vigtigt, at den opbakning også bliver omsat til en høj tillid til os politikere. Det handler blandt andet om, at vi skal tydeliggøre, hvorfor kommuner styret af lokale politikere er en grundlæggende god idé og til borgernes fordel. Der har vi en udfordring, som jeg også tror smitter af på disse tal,« siger Martin Damm.

Ulrik Kjær mener også, at der forestår en oplysningsopgave for kommunalpolitikerne. Især fordi kun 39 procent af borgerne svarer, at kommunalpolitikerne har en god fornemmelse af, hvad der rører sig i samfundet. Det er godt nok markant højere end de 16 procent, der mener det samme om folketingspolitikerne, men det er stadig ikke særlig højt.

»Der vil nok være mange politikere, der ikke mener, at det handler om dem selv, fordi de har en rigtig god fornemmelse af, hvad der rører sig. Det har de givetvis også, men pointen er så, at de dels skal bruge det i deres politik, men også forklare borgerne, at de har den fornemmelse. Det nytter jo ikke noget, hvis borgerne ikke kan se det,« siger Ulrik Kjær.

Nick Hækkerup er også bekymret over den generelle lave tillid til politikere.

»Helt generelt er politikere jo både troværdige og hårdtarbejdende mennesker, men når tilliden eroderer, så kan det give plads til nogle af de mere udemokratiske kræfter, som man har set andre steder i Europa i form af opportunistiske højre- og venstrebevægelser. Det er problematisk for vores demokrati,« siger Nick Hækkerup.

Han har dog også et bud på, hvad der skal til for at forbedre på tallene. »Svaret ligger i virkeligheden nok i mere af det, som kommunalpolitikerne allerede gør. Man skal arbejde hårdt og redeligt, man skal være tilgængelig for folk og man skal møde mennesker, hvor de er. Det er hårdt arbejde, men det er også i det møde, at man får en dybere forståelse for, hvad det er, folk går og bekymrer sig om,« siger Nick Hækkerup.

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

×

Log ind