27. maj 2019

Leder: Kommunerne er godt i gang med erhvervsfremmereformen

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om vigtigheden af en god kommunal erhvervsindsats, og at kommunerne og de fælleskommunale erhvervshuse er kommet godt i gang med implementeringen af det nye erhvervsfremmesystem.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

For nylig åbnede dørene i de sidste af de seks nye erhvervshuse og deres filialer, som er fordelt over hele landet. Dermed er den fysiske manifestation af det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft den 1. januar, endeligt på plads. Reformen samlede kræfterne, og gav kommunerne et langt større ansvar end hidtil. Og det er en opgave, som kommunerne går ind i med en solid ballast. For som man kan læse i dagens Momentum, så er kommunernes indsats på erhvervsområdet styrket betydeligt de seneste år, og virksomhedernes tilfredshed med kommunernes erhvervsklima er ifølge Dansk Industri samtidig fulgt med op og ligger nu på et hidtil topniveau. Og ser man på det samfundsøkonomiske rationale så viser evalueringer, at erhvervsfremmeindsatsen har givet mellem 4 og 7 kroner til samfundet per kommunal krone investeret, samtidig med at det skabte flere arbejdspladser.

Der var ingen tvivl om, at erhvervsfremmesystemet før reformen var knopskudt i for mange retninger, og havde for mange aktører, der måske ovenikøbet ikke altid arbejdede i den samme retning. Det bidrog ikke til, at systemet var let at overskue for virksomhederne, som jo er dem, det hele er til for. Når man tager de gode evalueringer af kommunernes erhvervsindsats i betragtning, er der heller ingen tvivl om, at det gav rigtig god mening, at man i forenklingen af erhvervsfremmesystemet lagde et øget ansvar på kommunerne. Den lokale kommunale erhvervsservice kan sende virksomhederne videre til den mere specialiserede erhvervsvejledning i de fælleskommunale erhvervshuse.

Reformen kom så sent på plads, at det var umuligt at have alle detaljer på plads den 1. januar, og det er rigtigt, når Kent Damsgaard fra DI siger, at 2019 bliver et omstillingsår, hvor vi lægger asfalten på motorvejen samtidig med, at vi kører. Dermed ikke sagt, at vi skal skrue ambitionerne ned – for vi skal have skabt det bedst mulige system til at understøtte håbefulde iværksættere og få endnu mere gang i hjulene på de etablerede virksomheder.

Den opgave har kommunerne taget på sig, og der bliver hver dag arbejdet hårdt for at få tingene på plads i det nye system. De seks erhvervshuse og seks filialer som sikrer, at ingen virksomheder har langt til et erhvervshus, står nu klar med tilbud om specialiseret vedledning for alle iværksættere og virksomheder i hele landet. Og i april fik man færdiggjort resultatkontrakterne for erhvervshusene, som konkretiserer samarbejdet og snitfladerne mellem erhvervshusene og den lokale erhvervsfremmeindsats.

×

Log ind