04. juni 2018

Leder: Vi skal blive endnu bedre til integration

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked, og opfordrer til, at integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal fortsætte og tilmed udvides til en større målgruppe. Samtidig bør kommunerne kompenseres for deres store indsats.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Vi var ikke gode nok. Det er kort sagt den erkendelse, som vi alle – både stat, kommuner og arbejdsmarkedets parter – har gjort os, når det gælder integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked. Derfor var det en vigtig dag, da vi i foråret 2016 gav hinanden hånd på en ambitiøs trepartsaftale om bedre integration på arbejdsmarkedet.

Og det er meget glædeligt, at det siden gået fremad med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. De seneste tal fra slutningen af 2017 viser, at 38 procent af de voksne flygtninge og familiesammenførte er i job tre år efter, at de er kommet til Danmark. Det er stadig et stykke fra målet på 50 procent, men det er vel at mærke næsten en fordobling på to år.

Det skal vi som samfund i den grad glæde os over. Det er helt afgørende for både sammenhængskraften og økonomien i det danske samfund, at vi lykkes med at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Og ikke mindst er det afgørende for de mennesker, som er flygtet fra frygtelige forhold i deres hjemland, at de får et job i Danmark og dermed også et vigtigt afsæt til at møde danskerne, lære sproget og få den tilfredsstillelse at kunne forsørge sig selv og deres familier på egen hånd.

Der er grund til at rose kommunerne for den store indsats, som de har gjort for at opruste arbejdet med at finde jobåbninger til flygtninge. Der er blevet skruet grundigt op for kontakten til de lokale virksomheder, og jobcentrene har dermed fået et bedre indblik i, hvilke kompetencer virksomhederne har brug for, og hvor der eventuelt kunne være et match med en ledig flygtning, som enten har de kompetencer eller hurtigt kan opkvalificeres til dem. Men der er også grund til at rose virksomhederne, hvoraf mange har været parate til at åbne døren for flygtninge.

Dagens Momentum-artikel om integrationsgrunduddannelsen (IGU) understreger ikke blot, at IGU er et godt redskab, som bør forlænges og udvides til en større målgruppe. Historien sætter også en tyk streg under, at kommunerne spiller en nøglerolle i at få IGU-aftaler på plads. Det var vel at mærke ikke intentionen i trepartsaftalen, hvor forventningen var, at IGU-aftaler kunne indgås ”som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder”. Men i Momentum-undersøgelsen blandt kommunernes arbejdsmarkedschefer svarer hele 85 procent, at det i virke-lighedens verden oftest er kommunen, der tager initiativ til et IGU-forløb. Derfor bør kommunerne også fremover have kompensation for arbejdet med at understøtte IGU-ordningen.

Men selv om meget går bedre, er det slet ikke tid at hvile på laurbærrene. Derfor er KL også på trapperne med et nyt integrationsudspil med en række bud på, hvordan indsatsen kan fintunes yderligere. Vi SKAL have flere flygtninge i job.

×

Log ind