12. november 2018

Leder: Samfundet skal forholde sig til de markant flere ældre

I sin leder skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe om nødvendigheden af, at vi som samfund forholder os til det markant stigende antal ældre.

I Danmark lever vi længere, og der sættes flere børn i verden. Det er en god og glædelig udvikling, som er billedet på, at vores velfærdssamfund grundlæggende fungerer. Vi er blevet bedre til at forebygge sygdomme og kropslige skavanker, og behandlingen og plejen af de ældste borgere er af høj kvalitet.

Momentum bringer i dag to interessante analyser, der relaterer sig til denne udvikling. Dels viser det sig, at det især er blandt de ”yngre” ældre på 70-74, at færre vil dø i fremtiden. Der vil ske en halvering på kun 30 år. Det skubber på en udvikling, hvor antallet af ældre stiger dramatisk, fordi de store efterkrigsgenerationer, når den alder, hvor plejebehovet stiger. Alene i løbet de næste syv år får vi lige så mange flere ældre over 80 år, som vi har fået de sidste 35 år. Det går stærkt nu – og det presser velfærden.

Det ses blandt andet i kraft af et stigende behov for ældre- og sundhedspersonale, som en række kommuner allerede i dag har problemer med at rekruttere. Derfor hjælper det bestemt heller ikke, at frafaldet på SOSU-skolerne er dobbelt så højt, som på de øvrige erhvervsuddannelser, som man kan læse i en anden af Momentums analyser.

Manglen på arbejdskraft i den kommunale sundheds- og ældresektor risikerer at udvikle sig katastrofalt i de kommende år. Selvfølgelig kan der ske ting med velfærdsteknologi, afbureaukratisering og effektiviseringer i hverdagen, som reducerer behovet, men der er ingen tvivl om, at der skal bruges markant flere hænder end i dag.

I kommunerne gør man, hvad man kan for at ruste sig til den nye virkelighed, og KL har også taget sin del af ansvaret på sig. Senest i form at rekrutteringsudspil med 38 punkter, der skal bidrage til, at der er ansatte nok både nu og i fremtiden. En række af forslagene relaterer sig netop til det store frafald på SOSU-skolerne, hvor vi blandt andet foreslår, at der ansættes flere praktikvejledere, og at praktikvejledningen udvikles, så der i højere grad er fokus på at understøtte elevernes forskellige behov.

Sådanne tiltag koster dog penge. Derfor er det også helt centralt, at politikerne på Christiansborg for alvor får øjnene op for udviklingen, og de voldsomme konsekvenser det får for hele samfundet, hvis man ikke allerede nu indretter sig på det. Der er simpelthen ingen vej udenom at tage udfordringen seriøst og begynde at diskutere, hvordan vi får plads i den offentlige økonomi til at løse den her opgave.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL