17. september 2018

Leder: Privatskoler bør tage større socialt ansvar

Administrerende direktør i KL Kristian Wendelboe skriver i sin leder om vigtigheden af, at privatskolerne tager et større socialt ansvar.

Momentum bringer i dag en meget interessant og tankevækkende analyse af de elever, der skifter mellem folkeskoler og privatskoler. Den viser, at det især er børn af forældre med lav indkomst og uddannelsesniveau, der skifter fra privatskoler til folkeskoler. Derimod repræsenterer de børn, der skifter fra folkeskole til privatskole, i langt højere grad hele spektret i forhold til forældrenes indkomst og uddannelse. Samme mønster gælder i forhold til beskæftigelse, hvor der også er flere flytninger fra privatskoler mod folkeskolen blandt børn af arbejdsløse end af beskæftigede.

Det er en problematisk tendens, fordi det i højere og højere grad bliver de ressourcestærke forældres børn, som går i privatskolen, mens folkeskolen tager sig af de mindre ressourcestærke. Og man kan frygte, at det bliver en selvforstærkende udvikling, hvor de ressourcestærke forældre fravælger den lokale folkeskole, fordi naboen eller kollegaens datter jo går i privatskolen, mens det primært er børnene fra det sociale boligbyggeri et par kilometer væk, som går i folkeskolen.

Folkeskolen er fællesskabets skole og skal naturligvis kunne rumme og løfte alle børn, uanset hvor meget der bonger ind på forældrenes lønkonti, eller hvor mange bøger der står i reolen derhjemme. Men det er en væsentlig større udfordring, hvis de ”stærke” elever i stigende grad fravælger folkeskolen og dermed ikke kan bidrage til en skole, hvor alle samfundslag møder – og bidrager til at løfte – hinanden.

Det er kun godt, at forældrene i Danmark kan vælge en privatskole til deres børn, hvis de af den ene eller anden grund foretrækker det. Men det er ikke holdbart, hvis privatskolerne bevidst eller ubevidst kun tager de ”nemmeste” elever og overlader resten til folkeskolerne. Og det er samtidig helt urimeligt i en tid, hvor Folketinget i flere år har hævet tilskuddet til privatskolerne.

Det betyder jo reelt, at privatskolerne målt op mod folkeskolerne har fået flere og flere penge til at drive skole for, mens deres elever – som Momentum-analysen viser – kommer fra mere og mere ressourcestærke hjem. Det er en urimelig udvikling, og det må derfor være rimeligt, at vi som samfund til gengæld for den økonomiske støtte forlanger, at privatskolerne tager et større socialt ansvar.

Privatskolerne kan være et godt alternativ til folkeskolerne og kan også bidrage til, at de lokale folkeskoler holder sig på tæerne. Men konkurrencen bør foregå på lige vilkår, både hvad angår økonomi og de samfundsmæssige forpligtelser, som skolerne skal påtage sig. Ellers ender vi i værste fald med A- og B-skoler, som ingen kan være tjent med.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL