20. august 2018

Leder: Læger og kommuner skal spille bedre sammen

I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommuner og læger styrker samarbejdet.

De praktiserende læger og kommunerne er de to helt afgørende aktører i det nære sundhedsvæsen. Lægerne spiller en nøglerolle som borgernes primære indgang, når helbredet driller, og kommunerne har de senere år oprustet markant på både antallet og kvaliteten af de kommunale sundhedstilbud og på personalets kompetencer.

Derfor er det også ærgerligt, når en ny Momentumundersøgelse i dag viser, at mere end hver femte lægepraksis slet ikke henviser til de kommunale tilbud – det kan eksempelvis være rygestopkurser eller træning for diabetikere eller borgere med KOL.

Først og fremmest er det til skade for de borgere, som kunne have gavn af de kommunale tilbud, men ikke bliver henvist til eller gjort opmærksom på dem. Og derudover er det naturligvis også utilfredsstillende for samfundet, når gode, offentlige tilbud ikke bliver udnyttet af alle dem, som de er tiltænkt.

Et bedre samarbejde er afgørende for at sikre et sundhedsvæsen med borgerne i centrum, hvor vi undgår, at nogen falder ned mellem to stole. Vi er ikke ude på at pege fingre ad lægerne på grund af de få henvisninger, for det er ikke kun lægernes ansvar. I kommunerne må vi også blive endnu bedre til at gøre opmærksom på vores tilbud og øge kontakten til de lokale, praktiserende læger. Til sammen har kommuner og praktiserende læger et stort ansvar for, at sundhedsvæsenet hænger sammen, og at vi kan forbedre danskernes generelle sundhedstilstand.

Diskussionen om lægernes manglende henvisninger og samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger spiller ind i den større debat om indretningen af fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen har bebudet en reform inden længe til et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen, og den ambition bakker KL naturligt fuldt op om. Det kan også give mening at flytte endnu flere opgaver fra de specialiserede sygehuse ud lokalt, men det skal strikkes rigtigt sammen i en gennemarbejdet plan, hvor alle parter spiller rigtigt sammen.

Kommunerne har allerede oprustet enormt på sundhedsområdet i de senere år. Det nære sundhedsvæsen er i dag en realitet, og over 50.000 autoriserede sundhedspersoner er ansat i kommunerne. Men vi har længe efterspurgt en samlet national plan for, hvem der skal gøre hvad i det danske sundhedsvæsen. Hvis kommunerne skal spille en endnu større rolle i sundhedsvæsenet, kræver det, at koordineringen, kompetencerne og finansieringen skal være på plads. Kommunerne kan ikke fortsat opruste på sundhedsområdet, hvis pengene skal findes på andre velfærdsområder.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

×

Log ind