21. maj 2018

Færre sygedage giver flere hænder i kommunerne

Siden 2015 er sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere faldet med en halv dag og ligger nu på det laveste niveau i fem år. Faldet ses i 9 ud af de 10 største personalegrupper og tilskrives til dels et større fokus på dialog og konkret opfølgning. På grund af forskellige vilkår i kommunerne vil landsdækkende krav ikke give mening, vurderer forsker.

×

Log ind