18. september 2017

Leder: Kommunalpolitikere skal føle sig trygge

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver på baggrund af Momentums rundspørge, hvor hver tredje kommunalpolitiker har været udsat for trusler eller chikane, i sin leder om at kommunalpolitikerne skal kunne føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Der bliver givet og taget i politik, og kommunalpolitikere skal kunne håndtere kontante tilkendegivelser og stærke følelsesudbrud fra borgere, som er stærkt engagerede og måske personligt berørte af de konkrete beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer. Det siger jo blot noget om, at kommunalpolitik rummer mange vigtige beslutninger, som har stor betydning for borgerne.

Men grænsen er selvfølgelig klart overskredet, når engagementet og følelserne bliver til decideret chikane, trusler og i de værste tilfælde decideret vold mod politikerne. Derfor er det stærkt bekymrende, når en ny Momentum-undersøgelse i dag viser, at næsten hver tredje kommunalpolitiker har oplevet den slags. Og en lignende undersøgelse fra sidste uge tegnede desværre stort set det samme billede. Ingen mennesker skal udsættes for den slags, og det må aldrig komme så vidt, at vold og chikane bliver en erhvervsrisiko for politikere, som vælger at investere tid og ressourcer på at trække vores fælles samfund i den retning, som de nu mener er den rigtige.

Politik er en kampplads, men det er – og skal være - argumenternes kampplads. Der vil altid være masser af følelser i politik, men vi skal som samfund sige klart fra, når følelserne udarter sig til ubehageligheder. Det gælder også på de sociale medier, som på den ene side har givet helt nye og spændende muligheder for direkte dialog mellem politikere og borgere, men på den anden side får nogle mennesker til helt at glemme almindelig takt og tone.

KL udarbejdede for nogle år siden en vejledning til kommunalpolitikerne om, hvordan de skal forholde sig, hvis de føler sig udsatte eller har oplevet chikane, trusler eller vold, og den er for så vidt stadig udmærket. Men de nye tal gør, at vi nu vil drøfte, hvilke nye initiativer vi kan tage for at dæmme op for den slags ubehageligheder.

Det er afgørende at huske på, at vi som samfund er dybt afhængig af, at der er tilstrækkeligt med kompetente og engagerede mennesker, som vil påtage sig et ansvar for vores fællesskab. Man vil være uenige med nogle af de valgte politikere – det er et grundvilkår i demokratiet – men vi må alle respektere, at de er valgte, fordi et tilstrækkeligt antal borgere har stemt på dem. Der er mange legitime måder at vise sin utilfredshed med de konkrete beslutninger på, men det er helt og aldeles uacceptabelt, hvis man tyer til vold, chikane eller trusler.

Politikere skal kunne føle sig trygge, når de giver udtryk for deres holdninger og er med at træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet. Skrækscenariet er jo, at potentielle kommunalpolitikere skræmmes væk på grund af risikoen for ubehageligheder, og dermed ender vi med et for smalt felt af kandidater, som vi kan vælge til at træffe beslutninger for os alle sammen. Det kan ingen leve med.

×

Log ind