22. november 2017

Mandatfordelingen i KL's bestyrelse for perioden 2018-2022 er nu på plads

Den partimæssige sammensætning af KL’s bestyrelse i valgperioden 2018-2022 er opgjort på valgnatten - før fintællingen er på plads.

De 17 pladser i KL’s bestyrelse fordeler sig således:

Socialdemokratiet: 7

Radikale Venstre: 1

Konservative: 1

SF: 1

Dansk Folkeparti: 1

Venstre: 5

Enhedslisten: 1

Det er resultatet af kommunalvalget på landsplan, som danner grundlaget for den partimæssige fordeling af de 17 pladser i KL’s bestyrelse.

Partierne vælger på deres gruppemøder under Kommunalpolitisk Topmøde den 8.-9. marts 2018, hvilke personer der skal sidde i bestyrelsen fra de respektive partier.

Der er planlagt konstituerende bestyrelsesmøde under Topmødet, hvor der bl.a. vælges formand og næstformand i KL. Efter Kommunalpolitisk Topmøde starter den nye valgperiode i KL.

Til valget af KL’s formand og næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde kan der indgås valgforbund mellem de partier, der er repræsenteret i bestyrelsen.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.