13. marts 2017

Urbaniseringen i Danmark siden 1926

Formålet med dette analysenotat er at afdække urbaniseringen de seneste 90 år, med særligt fokus på udviklingen for hovedstadsområdet og udviklingen for de største provinsbyer.

Analysens hovedkonklusioner

  • Siden 1926 er befolkningen i Danmark vokset fra 3,4 mio. til 5,7 mio. indbyggere, svarende til en stigning på 68,1 pct.
  • Væksten er især sket blandt de største provinsbyer, som nu huser næsten to og en halv gange så mange borgere, svarende til en stigning på 148,3 pct., sammenlignet med 1926.
  • I samme periode er indbyggertallet i hovedstaden næsten fordoblet, svarende til en stigning på 90,8 pct.
  • Urbaniseringen de seneste 90 år har således medført befolkningsforskydninger, som har været stærkest mod de største provinsbyer, sammenlignet med hovedstadsområdet.
  • I 1926 boede 23,9 pct. af befolkningen i hovedstadsområdet, og 18,3 pct. af befolkningen boede i de 29 største provinsbyer, mens andelen i 2016 er lige store for hovedstadsområdet og for de største provinsbyer, nemlig 27,1 pct.
×

Log ind