13. marts 2017

Leder: Vi skal favne teknologiens muligheder klogt

Den sunde fornuft og brug af moden teknologi er helt afgørende, og de kommunale beslutningstagere skal have øje for de udfordringer og problematikker, som teknologien også indebærer, skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, i sin leder.

Disruption er et buzzword, som indgår i rigtig mange debatter i denne tid. Der sættes med rette fokus på, hvordan de teknologiske tigerspring vi oplever – og kommer til at opleve – påvirker alle dele af samfundet. Regeringen nedsatte før jul et ”disruption-råd” med statsministeren selv for bordenden, som skal drøfte, hvordan vi kan gribe mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt.

På KL’s Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg i denne uge er teknologi og disruption også en rød tråd i flere af programpunkterne. Og Momentum kan i dag bringe resultaterne af en ny undersøgelse, der blandt andet viser, at næsten 29.000 loftlifte og over 4.500 vasketoiletter er taget i brug i den kommunale hjælp til ældre og handicappede. Den nye velfærdsteknologi rummer mange positive perspektiver og giver i mange tilfælde også borgerne bedre livskvalitet, fordi de i højere grad kan blive herre i deres eget liv, ligesom det kan være en kærkommen aflastning af ægtefæller eller andre pårørende.

Men det er ikke kun velfærdsteknologien, som kommunerne skal have øje for at udnytte til glæde for borgerne, medarbejderne og den bedste udnyttelse af kommunens ressourcer. Digitale teknologier vil i de kommende år også vinde indpas på en række områder, som vi måske i dag slet ikke kan forestille os. Nogle kommuner arbejder allerede med at udvikle eksempelvis selvkørende biler til brug for de kommunale medarbejdere, men også for eksempel på sagsbehandlingsområdet kan man forestille sig, at teknologien om få år vil kunne udføre, eller være en støtte i udførelsen af, flere og flere opgaver.

Det er meget svært at spå om, præcis hvor mulighederne åbner sig, og hvad betydningen for opgaveløsningen vil være på længere sigt. Det er hele pointen i disruption-tankesættet: Vi kan ikke bruge den udvikling, vi kender, som grundlag for at se ind i fremtiden, for teknologispringene er netop uventede og udviklingen nogle steder væsentlig hurtigere, end man har set før.

Kommunerne har – som resten af det offentlige Danmark – en forpligtelse til at være opmærksomme på teknologiens muligheder til gavn for borgerne. Men vi skal finde den rette balance. Vi må aldrig blive så ”teknologi-forelskede”, at vi kaster os hovedkulds over alt, hvad der lugter af digitalisering og robotter. Det kan blive meget dyrt at forsøge at være ”first-mover”, fordi det kræver, at man kan gennemskue, hvor den teknologiske udvikling er på vej hen. Den sunde fornuft og brug af moden teknologi er helt afgørende, og de kommunale beslutningstagere skal have øje for de udfordringer og problematikker, som teknologien også indebærer.

Udviklingen giver store muligheder og perspektiver for alle dele af samfundet, men teknologi for teknologiens skyld er ikke vejen. Det er store omlægninger og store investeringer, vi står overfor, så vi skal tænke os om.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

×

Log ind