06. juni 2017

Leder: Stem, stem, stem

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i sin leder om vigtigheden af at støtte det lokale selvstyre ved at stemme til kommunalvalget.

21. november ændrer landets skoler og idrætshaller karakter for en dag. Både gennemsnitsalderen og kampvægten stiger en kende, når børn og unge byttes ud med valgtilforordnede og borgere, som kommer for at sætte deres kryds ved kommunal- og regionsvalget. Det er også en dag, som vi med god ret kan svinge os op til at kalde en festdag for det lokale demokrati.

Nogle borgere deltager ofte i de lokale, demokratiske processer i partiforeninger, skolebestyrelser, borgermøder og så videre. Og rigtig mange er engagerede på de sociale medier i alle de emner, som kommunalbestyrelserne sidder med til daglig. Men for det store flertal af os er det denne ene dag hvert fjerde år, hvor vi for alvor kan give vores besyv med om, hvordan kommunen skal styres, og hvilke områder der skal prioriteres frem for andre. Det er her, at man kan fælde sin egen dom over de politikere, som har truffet beslutningerne om dagtilbud, skoler, ældre og veje i de seneste fire år. Og hvis flertallet ønsker det, kan man sætte nogle helt andre partier og politikere til at styre butikken i de kommende fire år.

Derfor er det vigtigt for demokratiet, at så mange som overhovedet muligt møder frem for at stemme. Det var rigtig godt, at valgdeltagelsen ved det seneste kommunalvalg i 2013 tog et solidt hop opad efter en række valg, hvor det kun var gået én vej – færre og færre stemte. Men vi kan langt fra læne os tilbage og dermed tro, at den hellige grav er velforvaret, og valgdeltagelsen bare vil fortsætte opad. Tværtimod viser dagens Momentum-forsidehistorie, at der er grund til en vis forsigtig bekymring. 44 procent af danskerne ved på nuværende tidspunkt ikke, hvilket valg der løber af stablen til november, og det er betydeligt flere end det samme tal i en tilsvarende undersøgelse før 2013-valget. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL søsætter efter sommerferien en fælles kampagne, som har til formål at gøre opmærksom på valget og sikre en høj valgdeltagelse. Men vi har brug for, at alle gode kræfter – både myndigheder, medierne, foreninger og private virksomheder – gør, hvad de nu kan for at fortælle, hvorfor det er vigtigt at stemme. Og så har vi ikke mindst brug for, at borgerne tager deres samfundsansvar på sig ved at sætte kryds til valget. Og ikke mindst at flest muligt også opfordrer familie, venner og kolleger til at gøre det samme. Vi ved, at det har positiv effekt for valgdeltagelsen, når man taler om valget i sit netværk og fortæller, at man vil stemme.

Det repræsentative demokrati er hjertet i den organisme, som er vores fælles samfund. Og dem, der påtager sig ansvaret for at repræsentere os andre, har kun et mandat, hvis alle os, der betragter velfærdssamfundet som den grundlæggende forudsætning for alting, men som ikke selv er parat til at bruge aftener og weekender på at forholde sig til kollektivets dilemmaer, møder op og sætter vores kryds på valgdagen.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

×

Log ind