16. januar 2017

Leder: Vi skal investere stort i de mindste børn

I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af, at kommunerne investerer tidligt og massivt i børn.

I dag bringer Momentum blandt andet en ny undersøgelse, der viser, at næsten alle kommuner arbejder intenst i dagtilbuddene med at fremme den sociale mobilitet. Det er en rigtig god nyhed, fordi talrige undersøgelser efterhånden har vist, at man skal sætte massivt og tidligt ind, hvis man vil give børn de bedste muligheder for at bryde med den negative sociale arv. Det er ikke kun godt for børnene, men i den grad også for samfundsøkonomien, beviste den amerikanske økonom og nobelprismodtager James Heckman for nogle år siden i et omfattende studie.

Men kampen mod den sociale arv er en udfordrende opgave. Man ændrer ikke bare uden videre på de forudsætninger, som børnene har med i bagagen hjemmefra. Det ændrer bare ikke ved, at vi som samfund skal blive bedre til at sætte tidligt ind over for de sociale skævheder. Det er helt uholdbart, når en undersøgelse sidste år viste, at der kan være op mod to års forskel på jævnaldrende børns sproglige, matematiske og sociale kompetencer, når de begynder i skole.

Det er en af de væsentligste årsager til, at KL netop har offentliggjort et nyt udspil, ”Godt på vej – dagtilbuddets betydning”, som lægger op til en tidlig og massiv investering i vores børn. Stort set alle børn i Danmark går i dagtilbud, og derfor har vi en unik mulighed for at ruste børnene bedre fra en meget tidlig alder. Og den chance må vi bare ikke lade gå fra os.

Derfor skal alle parter spille sammen. Det gælder både kommuner, dagtilbud, det pædagogiske personale, Folketinget og ikke mindst forældrene, som selvfølgelig spiller en nøglerolle for deres børns udvikling. Derfor indeholder KL’s udspil anbefalinger om bedre forældresamarbejde og en række opfordringer til regeringen om, hvordan staten kan bidrage til denne store opgave.

Vi anbefaler eksempelvis, at tre fjerdedele af de 580 millioner kroner, som regeringen har afsat til at udvikle dagtilbuddene, går til en praksisnær kompetenceudvikling af de professionelle på området. Og den sidste fjerdedel bør målrettes til landsdækkende indsatser til at løfte udsatte børn. KL foreslår også, at Folketinget genindfører obligatorisk sprogvurdering af 3-årige, fordi et velfungerende sprog er en afgørende forudsætning for, at børnene kan lære og trives.

I KL håber vi, at vores udspil bliver vel modtaget, og vi ser meget frem til dialog med både landspolitikere, forældre og ikke mindst dagtilbudsledere og pædagogisk personale om, hvordan vi kan løfte indsatsen for de mindste børn fremover.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

×

Log ind