13. februar 2017

Leder: Sundhedsvæsenet skal hænge sammen

I sin leder skriver KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, om vigtigheden af et endnu bedre samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

I dag kan Momentum blandt andet berette om nye europæiske tal, der viser, at danske patienter udskrives hurtigere fra sygehuset end i næsten alle andre lande i Europa. Og Danmark er samtidig et af de lande, hvor liggetiden er faldet mest i de seneste 10 år. Det er grundlæggende positivt og udtryk for en bevidst dansk politik om et mere specialiseret sundhedsvæsen, hvor patienterne behandles af højtuddannede specialister på sygehuse og derefter så hurtigt som muligt overlader hospitalssengen til en anden patient.

Det giver fagligt vældig god mening. Det afgørende er, at patienterne får en hurtig og kompetent behandling af sundhedspersonale, som har stor erfaring med at behandle netop den sygdom, som den enkelte patient har. Det er også økonomisk fornuftigt, fordi en overnatning i en hospitalsseng er dyr for samfundet. Og vigtigst er det bedst for patienten, fordi ingen har glæde af at blive på hospitalet længere, end det er nødvendigt for deres behandling. Derefter er det både fysisk og mentalt bedre for langt de fleste at komme hjem i vante rammer og så småt genoptage hverdagen.

Forudsætningen for denne udvikling er, at der er et velfungerende system til at samle borgeren op, når hun udskrives fra sygehuset, så resultatet ikke er en genindlæggelse. Det stiller krav til kommunikationen ved udskrivning mellem sygehuset, den praktiserende læge og den kommunale hjemmepleje. Og de praktiserende læger og kommunerne skal kunne varetage mere behandling og pleje, end det tidligere var nødvendigt.

På den front er der heldigvis også rigtig mange positive takter. Kommunerne har både økonomisk og kompetencemæssigt oprustet markant på sundhedsområdet de seneste år, og samarbejdet mellem de praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje er også mange steder godt. Det bekræftes blandt andet af – som Momentum også skriver i dag – at en tredjedel af kommunerne nu arbejder med såkaldte rammedelegationer, hvor en eller flere praktiserende læger i kommunen har uddelegeret afgrænsede lægelige opgaver til det kommunale personale.

Der er dog stadig eksempler på, at borgere udskrives fra sygehuset, uden at de nødvendige aftaler og indsatser er på plads. Derfor ser vi i kommunerne meget frem til den landsdækkende plan for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, som er en del af økonomiaftalen med regeringen og er på trapperne her til foråret. Planen skal blandt andet gøre det tydeligere, hvilke patientgrupper der skal håndteres hvor og af hvem. Samtidig skal det sikres, at pengene følger opgaven, så der er de nødvendige kompetencer og kapaciteten til at løse flere sundhedsopgaver i kommunerne. Planen for det nære sundhedsvæsen bør være startskuddet til et endnu bedre samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Dét er i den grad i patienternes interesse, men det er også både sundhedsfagligt og økonomisk klogt.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

×

Log ind