21. august 2017

Leder: Kommuner er klar til større ansvar for danskernes sundhed

Kommunerne vil meget gerne tage større ansvar på sundhedsområdet, skriver KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe i sin leder.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Danskerne spilder ikke tiden i en sygehusseng. En ny Momentum-undersøgelse, som du kan læse meget mere om i dette nummer, viser ikke blot, at den gennemsnitlige indlæggelsestid for den enkelte patient er faldet markant i de senere år. Der er også langt flere, som indlægges og udskrives igen samme dag, end der var for blot få år siden.

Det er en forudsigelig og langt hen ad vejen positiv konsekvens af et sygehusvæsen, som er blevet langt mere specialiseret og derfor koncentrerer sig fuldt ud om den bedste og hurtigst mulige behandling, mens den efterfølgende opfølgning klares ambulant på sygehuset eller hos den praktiserende læge og/eller kommunen. Og udviklingen vil uden tvivl accelerere yderligere i de kommende år, hvor de nye – og endnu mere specialiserede – supersygehuse tages i brug, og vi samtidig får langt flere ældre og borgere med kroniske sygdomme.

Udviklingen stiller store krav til både praktiserende læger og kommuner, som skal varetage langt flere behandlings- og plejeopgaver end i dag. Kommunerne har allerede opprioriteret markant på sundhedsområdet i de senere år. Det ser vi blandt andet med oprustningen i de kommunale akutfunktioner og udbredelsen af tilbud til de største kronikergrupper.

Men der er ingen tvivl om, at kommunerne skal bruge endnu flere ressourcer på sundhedsområdet for at kunne levere genoptræning, pleje og behandling til plejekrævende borgere, der kommer hjem efter kortere og kortere indlæggelser på hospitalet.

Kommunerne har viljen til at tage endnu større ansvar på sundhedsområdet. Derfor glæder vi os også i KL over sundhedsministerens nylige klare melding om, at flere opgaver og ressourcer skal lægges fra sygehusene og ud til det nære sundhedsvæsen.

Det er afgørende for patienterne, at det bliver en styret udvikling, hvor samarbejdet mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge er på plads, og der er de nødvendige ressourcer – både økonomisk og fagligt – til at yde den rette behandling og pleje i borgerens hjem eller nærmiljø. Hvis vi skal lykkes med at omstille og fremtidssikre sundhedsvæsenet, skal der fra centralt hold udstikkes tydelige rammer for omstillingen.

Udviklingen i de senere år er i høj grad sket lokalt og ofte drevet af ildsjæle i kommuner, almen praksis og regioner, men uden en klar national retning og prioritering af det nære sundhedsvæsen. Vi ser frem til at tage dialogen med ministeren og de øvrige aktører på sundhedsområdet om, hvordan vi indretter indsatsen og samarbejdet bedst muligt til gavn for patienterne.

×

Log ind