07. marts 2016

Leder: Omprioriteringsbidrag er ingen gratis omgang

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, har i sin leder et budskab til Christiansborg-politikerne om, at omprioriteringsbidraget ikke bare er en teknisk øvelse, men noget der vil få mærkbare konsekvenser for borgerne.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

På forsiden af dagens Momentum kan du læse borgmestrenes vurdering af, hvad omprioriteringsbidraget vil komme til at betyde i deres kommuner. Og beskeden fra næsten alle borgmestre er klar: Omprioriteringsbidraget vil betyde besparelser, og det vil ramme bredt på alle serviceområder.

Det sætter en tyk streg under den pointe, som KL hele tiden har fremført over for regeringen og i medierne: Omprioriteringsbidraget er ikke bare en ”teknisk øvelse” eller et spørgsmål om, at kommunerne kan løse opgaverne lidt smartere eller lidt billigere. Det arbejder kommunerne hele tiden på, og der er effektiviseret massivt siden den økonomiske krise.

Omprioriteringsbidraget er godt syv milliarder kroner i besparelser, som i udgangspunktet skal afleveres til staten, og det kan ikke løses uden at få mærkbare konsekvenser, som borgerne vil kunne mærke.

Det skal man være klar over hos regeringen og det flertal i Folketinget, som vedtog udgiftslofterne i december. De udgiftslofter, som betyder, at omprioriteringsbidraget allerede er taget fra kommunerne, inden KL indleder økonomiforhandlingerne med regeringen om et par måneder.

Det er en anden vigtig erkendelse, som ikke er gået op for alle endnu: Kommunerne står ikke i en situation, hvor vi bare kan sige ”nej tak” til omprioriteringsbidraget ved ikke at indgå en økonomiaftale med regeringen. Vi står tværtimod i en situation, hvor der skal kæmpes benhårdt for kommunernes råderum.

Og omprioriteringsbidraget kommer til at stå i et helt særligt skær, når vi samtidig har en historisk udfordring med at integrere de mange tusinde flygtninge, som får asyl eller bliver familiesammenført.

Det giver muligheder, hvis de mange flygtninge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, men det betyder også merudgifter i kommunerne, blandt andet til boligplacering, og det giver et ekstraordinært træk på alle serviceområder, fordi folketallet stiger med, hvad der indtil videre svarer til en ny gennemsnitskommune.

Hvis omprioriteringsbidraget realiseres og omsættes til besparelser, vil det kunne mærkes. Der findes ikke gratis omgange.

×

Log ind