08. februar 2016

Leder: Kommunal erhvervsindsats betaler sig

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om ny rapport der viser at kommunernes erhvervsvejledning er med til skabe flere arbejdspladser, og opfordrer til at styrke erhvervssamarbejdet på tværs af kommuner og regioner.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

I de senere år er de danske kommuner blevet langt mere offensive i forhold til at sparke gang i væksten og skabe nye arbejdspladser i deres område. Kommunerne har næsten fordoblet udgifterne til indsatsen for erhvervsfremme og iværksætteri siden 2007.

Derfor er det en god nyhed, du i dag kan læse i Momentum. Den første omfattende undersøgelse af effekten af den kommunale erhvervsvejledning, som Iris Group har gennemført for Erhvervsstyrelsen, viser nemlig, at kommunernes vejledning af virksomheder slår direkte igennem i antallet af ansatte i virksomhederne. De vejledte virksomheder – både blandt iværksættere og mere etablerede firmaer – har i årene efter vejledningen en højere vækst i antallet af ansatte end en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder, som ikke har fået vejledning.

Det er et væsentligt indspark i den verserende debat om, hvordan vi bedst indretter erhvervsfremmesystemet fremover. I den sammenhæng bør kommunerne spille en afgørende rolle. Både fordi kommunerne står for de fleste af de offentlige opgaver, som har betydning for erhvervslivet – beskæftigelse/jobcentre, dagtilbud, undervisning og så videre. Men også fordi de kender de lokale virksomheder og de erhverv, som står stærkt i lokalområdet. Og de kommunale erhvervsmedarbejdere har et godt kendskab til, hvilke andre rådgivere – eksempelvis det lokale væksthus – som kan hjælpe virksomheden bedst videre.

Men den direkte vejledning til virksomhederne er blot en del af kommunernes erhvervsindsats. Kommunalbestyrelserne tænker bredt i, hvordan de bedst kan servicere virksomhederne og skabe de optimale betingelser for at skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunen. Mange kommuner har blandt andet i de senere år etableret én indgang for erhvervslivet, som kan håndtere de fleste spørgsmål og henvendelser eller ekspedere sagen videre til de rette kommunale kolleger.

Næste skridt i udviklingen af kommunernes erhvervsindsats er et endnu stærkere samarbejde på tværs af kommunegrænser. I de seneste år er en række business regions skudt op over hele landet – og sågar i hovedstadsområdet sammen med Skåne. Business regions betyder, at kommuner og regioner går sammen på tværs og etablerer et stærkt samarbejde for at fremme væksten i hele området.

Der er ingen tvivl om, at det er den rette vej at gå. Og det illustreres ganske godt af en anden historie i dagens Momentum, hvor det fremgår, at indbyggerne i Region Sjælland er en af de regioner i EU, hvor flest arbejder på den anden side af regionsgrænsen. For langt de flestes vedkommende i København. Derfor giver det rigtig god mening, at Greater Copenhagen faciliterer arbejdet for at skabe bedre vilkår for virksomhederne i hele området. Hverken udenlandske eller danske virksomheder har nødvendigvis kommune- eller regionsgrænser på lystavlen, og det bør heller ikke være nødvendigt.

×

Log ind