08. februar 2016

Kommunal erhvervsvejledning skaber private job

Virksomheder, der får kommunal erhvervsvejledning, har to år efter ansat flere ekstra medarbejdere end lignende virksomheder, der ikke har fået vejledning. På landsplan har vejledningen formentlig skabt cirka 4.400 ekstra job, viser den første effektmåling af vejledningen.

Kommunernes vejledning til iværksættere og etablerede virksomheder sætter skub i virksomhedernes vækst. Det viser den første effektvurdering af vejledningens indflydelse på jobskabelsen, som IRIS Group har foretaget på baggrund af data fra 31 kommuner.

Her har de vejledte iværksættere på to år fra vejledningstidspunktet haft en mervækst i personalet på 12 procentpoint i forhold til lignende ikke-vejledte virksomheder. Og vejledningen giver også pote for etablerede virksomheder med mere end tre år på bagen, der øgede medarbejderstaben fem procentpoint mere end tilsvarende virksomheder, som ikke blev vejledt. På den baggrund estimerer IRIS Group, at der på landsplan er skabt cirka 4.400 ekstra job alene i de virksomheder, som fik vejledning i 2012 og 2013, som undersøgelsen dækker. Set i forhold til, at der i kommunerne er ansat omkring 200 årsværk til vejledning, betyder det, at der er blevet skabt over 20 private job pr. årsværk.

Erhvervsvejledningen må på den baggrund betegnes som en god investering for kommunerne, forklarer partner og direktør i IRIS Group Jens Nyholm.

»Det betyder noget for virksomhedernes vækst at kunne få uvildig rådgivning og vejledning, i alt lige fra hvordan man starter virksomhed, får kunder, og til hvordan man som etableret virksomhed rykker til næste stadie. Og det må siges at være et opløftende resultat på et område, som hidtil har været underbelyst,« siger Jens Nyholm.

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aalborg Kommune, glæder sig over, at der nu er dokumentation for, at vejledningen gør en forskel.

»Det er et virkelig flot resultat. Vi har hele tiden ment, at det virker, så det er godt at få dokumenteret, at vejledningen flytter noget. Undersøgelsen viser jo, at de folk, kommunerne har ansat til erhvervsvejledning, så rigeligt tjener deres egen løn hjem igen,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

I Thomas Kastrup-Larsens hjemkommune har man en bred palet af tilbud til både iværksættere og etablerede virksomheder, som har været med til at skabe en mervækst på tre procentpoint i antal ansatte i de vejledte virksomheder set i forhold til alle virksomheder i Aalborg Kommune.

»Vi kører eksempelvis iværksættervejledning sammen med væksthuset og giver virksomhederne klippekort til at købe sig hjælp ved specialister. Vi har også vækstiværksætterforløb med fokus på de virksomheder, hvor vi har en forhåbning om, at de kan komme til at skabe rigtig mange arbejdspladser. Og vi har etableret diverse netværk, hvor vi ved, at de kan få værdifulde erfaringer fra andre virksomheder,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Stor iværksættertrang i Aalborg

Han forklarer, at man i Aalborg oplever en stor iværksættertrang, hvilket har medført en stigning i iværksætterrådgivning fra 315 forløb i 2013 til 662 i 2015.

»Det er vigtigt at støtte op om dem, og de bruger jo vores tilbud, fordi de synes, det giver værdi. Mange kommuner drømmer om at få store internationale virksomheder til kommunen, men når jeg ser på dem, vi har i Aalborg, så er de stort set alle sammen kommet ved, at de har købt en lokal iværksættervirksomhed og videreudviklet den,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Ifølge Jens Nyholm, IRIS Group, er der også ofte forskel på, hvilken vejledning iværksættere og etablerede virksomheder efterspørger, og det spiller ind på effekten af vejledningen.

»Når du kommer som iværksætter, er det ofte hele forretningen og de basale ting som at få lavet forretningen og få gang i salget, du skal have input til. Som etableret virksomhed er det et mere specifikt problem, du kommer med, som det er vigtigt at løse, men det handler ikke om hele forretningsgrundlaget og har derfor ikke nødvendigvis den samme effekt,« siger Jens Nyholm.

Han tilføjer, at rapportens højere procentvise vækst for iværksættere også skyldes, at det er nemmere at få en procentuelt højere stigning, når man som iværksætter starter fra et lavt niveau.

Også på Lolland-Falster vækker rapportens resultater glæde. Her er Lolland og Guldborgsund kommuner gået sammen med erhvervslivet i en fælles erhvervsfremmeorganisation – Business Lolland-Falster – som har været med til at skabe en mervækst på seks procentpoint i personaleudviklingen i de vejledte virksomheder i forhold til virksomhederne i kommunen generelt.

»Lolland-Falster har gennem flere år og specielt under krisen mistet mange virksomheder. Så den eneste vej frem for os er at skabe en vækst i arbejdspladser. Og først og fremmest er det vigtigt, at vi får vores lokale virksomheder til at være en vækstdriver, og der viser resultaterne jo entydigt, at den kommunale vejledning er med til at hjælpe dem frem. Så det bekræfter os i, at vi skal holde fast i det,« siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

Han sidder sammen med borgmesteren i Guldborgsund Kommune, John Brædder (Lokal), med i bestyrelsen i Business Lolland-Falster, og de har været med til at præge den vej, erhvervsservicen er gået.

»Vi har mange små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, hvor erhvervsvejlederne kan spille en vigtig rolle i forhold til at finde potentialet for at skabe vækst. Et vejledningsforløb er meget personbåret, og virksomhederne skal have tillid til dem, der kommer og rådgiver dem, og der har vi heldigvis nogle rigtig gode folk ansat,« siger Holger Schou Rasmussen.

Godt initiativ

I erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) finder Sidsel Dyrholm Holst, chef for MMV & Entrepreneurship, det rigtig positivt, at en gruppe af kommuner har taget initiativ til at måle på effekt af den lokale erhvervsfremmeindsats.

»Det er positivt, at der er en effekt for de vejledte i forhold til kontrolgruppen, og så må man jo vurdere, om det så er nok i forhold til de ressourcer, man bruger på det. På den måde er det også første skridt til at kunne drage nogle konklusioner, i forhold til om der er noget, man skal justere på,« siger Sidsel Dyrholm Holst og uddyber:

»Vi støtter op om, at man kan få vejledning i kommunerne, hvis man vil starte virksomhed eller har brug for input til at videreudvikle virksomheden eller hjælp til viden om, hvilke muligheder der er for vejledning og assistance fra offentlig side. Men man kan diskutere, om organiseringen ikke kunne gøres smartere, end man gør i dag.«

Hvor skal man gå hen?

Ud over selv at give rådgivning har de kommunale erhvervsvejledere også en vigtig rolle som formidlere i forhold til at henvise virksomhederne til de rette muligheder for at få hjælp til de udfordringer, de står med, mener Jens Nyholm, partner i IRIS Group.

»Selv i denne digitaliserede verden med alle mulige indgange og portaler, så hører vi, og adskillige undersøgelser bekræfter det, at virksomhederne har svært ved at finde rundt i erhvervsfremmesystemet. Så det giver rigtig god mening at have en lokal indgang, som kan hjælpe virksomhederne med at finde dem, der kan hjælpe med deres specifikke udfordringer,« siger Jens Nyholm.

Han understreger, at den øgede jobvækst ud over rådgivningen og sparringen i den kommunale erhvervsservice også skal tilskrives de private rådgivere, væksthuse, nationale tilbud og andre, som kommunerne henviser virksomhederne videre til.

DI’s chef for MMV & Entrepreneurship, Sidsel Dyrholm Holst, kalder det derfor også vigtigt, at vejlederne har et godt overblik over de andre erhvervsfremmemuligheder, der er i privat, regionalt og nationalt regi.

»En af de store udfordringer ved det danske erhvervsfremmesystem er, at det er uoverskueligt. Virksomhederne har derfor brug for nogle, der kan guide dem i den jungle af muligheder, der er. Altså nogen, der kan sige: I den situation, I står i, så vil det være den og den aktør eller det tilbud, som I bør undersøge nærmere i forhold til at kunne løfte virksomheden videre,« siger Sidsel Dyrholm Holst.

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg, er helt med på, at kommunerne har en vigtig opgave i at hjælpe virksomhederne videre til de rette aktører, hvis de har udfordringer ud over dem, kommunerne kan hjælpe med.

»Der er rigtig mange forskellige aktører på erhvervsfremmeområdet. Vi skal derfor som kommune kunne bygge bro mellem de forskellige muligheder, så folk får den hjælp, de har brug for. Jeg synes eksempelvis, væksthuset i Nordjylland har leveret en rigtig god indsats, og væksthusene er generelt den aktør i det offentlige erhvervsfremmesystem, flest virksomheder kender. Så for os er det bare at bruge dem, så virksomhederne kan få forløst deres potentiale,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

×

Log ind