12. september 2016

Jobcentre er kommet tættere på virksomheder

Kommunernes jobcentre samarbejder mere og mere med virksomheder. Ny KL-undersøgelse viser, at 95 procent af kommunerne har opnået samarbejde med flere virksomheder i løbet af det seneste år. Udviklingen lover godt for den fremtidige beskæftigelsesindsats, lyder det fra erhvervsliv og ekspert.

Jobcentrene spiller en nøglerolle i at sikre, at ledige og virksomheder finder hinanden, og en ny KL-undersøgelse viser, at de i den grad har taget opgaven på sig. Analysen bygger på en rundspørge til jobcentercheferne, og 95 procent svarer, at de har opnået samarbejde med flere virksomheder i løbet af det seneste år. I samme periode har 87 procent opnået en øget kvalitet i samarbejdet med virksomhederne.

Det er meget positivt, at det så markant går i den rigtige retning med kontakten mellem jobcentre og virksomheder. Det mener tidligere minister Carsten Koch, der lagde navn til det udvalg, der i 2013 blev sat til at udrede den danske beskæftigelsesindsats, og som i foråret 2015 kom med en række anbefalinger om, at kommunerne skulle øge den virksomhedsrettede indsats.

»Det er særdeles opmuntrende tal. Og det lover godt for den fremtidige beskæftigelsesindsats. Tallene i undersøgelsen bekræfter mit indtryk fra jobcenterchefer og kommunalpolitikere, som var glade for de anbefalinger, som vi kom med i udvalget. Det fremgår nu af de tørre tal, at de har taget det alvorligt, og det glæder mig,« siger Carsten Koch, der stadig spiller en central rolle som formand for Beskæftigelsesrådet, der rådgiver beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesindsatsen.

I erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) ser underdirektør Steen Nielsen også meget positivt på undersøgelsens resultater, der flugter med DI’s egne undersøgelser.

»Jeg hæfter mig ved tallene i undersøgelsen, som viser, at der er sket en stor stigning, når man ser på samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne. Det er meget positivt og gavnligt for at hjælpe flere i arbejde. Denne udvikling bekræftes af positive tilbagemeldinger fra vores medlemmer, der fortæller, at jobcentrene er blevet bedre til at komme i kontakt med virksomhederne, men det gode samarbejde bør styrkes yderligere,« siger Steen Nielsen.          

Opruster med virksomhedskonsulenter

Som et led i oprustningen af den virksomhedsrettede indsats har 84 procent af kommunerne ansat flere virksomhedskonsulenter inden for de seneste to år. Og hele 99 procent af kommunerne anvender personlig kontakt i dialogen med virksomhederne. Det har ført til, at hver fjerde kommune nu har kontakt med mindst 60 procent af de lokale virksomheder. 37 procent har kontakt til mellem 41 og 60 procent, mens ingen kommuner har kontakt til under 20 procent af virksomhederne.

Skanderborg er en af de kommuner, der har ansat flere virksomhedskonsulenter, og borgmester Jørgen Gaarde (S) mener, det er nødvendigt med virksomhedskonsulenter, der kan være mere opsøgende over for virksomhederne, end det traditionelt har været tilfældet. Han peger på, at det er helt afgørende for et succesfuldt samarbejde, at virksomhedskonsulenterne har et tæt kendskab til virksomhederne i området.

»En medarbejder til en ledig stilling i en virksomhed skal ikke blot være fagligt kvalificeret, men han eller hun skal også kende virksomhedens kultur og kunne fungere i det. Derfor er det helt afgørende, at jobkonsulenterne kender virksomheden godt og til stadighed følger op. De skal ikke bare formidle en kontakt, de skal også følge op. Den personlige kontakt er alfa og omega,« siger Jørgen Gaarde.

Skanderborg-borgmesteren mener også, at det gode og tætte samarbejde er centralt for, at virksomhederne bliver ved med at være imødekommende.

»Hvis virksomheden er tilfreds med forløbet og formidling af et ordinært job, så er det lettere at komme igennem næste gang, også hvor der kan være tale om job af kortere varighed og med skæve arbejdstider. Det handler om at bygge tillid op. Vores jobkonsulenter er kommunens ansigt udadtil i forhold til virksomhederne. Min vision er at fastholde det høje niveau og det positive billede, som kommer til udtryk i undersøgelsen,« siger Jørgen Gaarde.

For Carsten Koch er det også vigtigt at huske på, at et øget samarbejde ikke kun kommer virksomheder og kommunekasser til gode. Det er ikke mindst positivt for det enkelte menneske.

»Den øgede indsats er vigtigt, for det er menneskeskæbner, vi har med at gøre. Hver gang en kontanthjælpsmodtager, en dagpengemodtager eller en modtager af integrationsydelse kommer i varig beskæftigelse, så rummer det ikke blot en samfundsmæssig besparelse, men også en ny og bedre tilværelse for den, der kommer i arbejde,« siger Carsten Koch.

91 procent af jobcentrene samarbejder med kommunens erhvervscenter om kontakten til virksomhederne. Men der samarbejdes også over kommunegrænsen. 97 procent af kommunerne svarer, at de indgår i et samarbejde med andre kommuner om rekruttering af relevant arbejdskraft. Et eksempel er Hovedstadens Rekrutteringsservice, der blev etableret sidste efterår og i dag består af 17 hovedstadskommuner, der samarbejder om at skaffe arbejdskraft til virksomhederne i regionen. Som en pendant har ni nordsjællandske kommuner for et halvt år siden oprettet Nordsjællands Rekrutteringsservice, hvor målet er det samme, selv om det er en udfordrende ny måde at tænke på. Det fortæller Stine Hollendsted, jobcenterchef i Hillerød Kommune.

»Det er hårdt arbejde at starte en tværkommunal service op. Udfordringen er at se ud over egne politiske og budgetmæssige grænser og se nytten af at investere ressourcer, uden at det nødvendigvis kommer egne borgere til gavn. Men vi er blevet etableret for at servicere virksomhederne og arbejde tværkommunalt for at finde den egnede kandidat, som virksomheden efterspørger, og det gør vi,« siger Stine Hollendsted.

Som et konkret eksempel på, at man skal se på det positive i at se ud over egen kommunegrænse, nævner hun, at der kun er kommet ni Hillerød-borgere i job de første seks måneder.

»Men ser vi på de samlede ordrer fra virksomhederne i de ni kommuner i Nordsjællands Rekrutteringsservice, så er over 60 procent blevet besat med ledige. Vi skal blive endnu bedre, for rekrutteringsopgaven er kommet for at blive. Opgaven er i dag at matche virksomheden med den ledige arbejdskraft, men på længere sigt handler det også om at efteruddanne arbejdskraft. Vi skal have det langsigtede strategiske blik på, så vi kan forberede os på, hvad der er virksomhedernes behov om fem år,« siger Stine Hollendsted.

Hold snuden i sporet

Carsten Koch er helt enig i, at jobcentrene skal holde snuden i sporet, men man må godt glæde sig over, at det på nuværende tidspunkt er gået så meget frem.

»Vi skal ikke læne os tilbage, for der er stadigvæk jobcentre, der ikke har været ude hos tilstrækkelig mange virksomheder. Desuden er der noget tilbage at ønske i forhold til opkvalificering af medarbejderne i jobcentrene, så de kan blive bedre til den virksomhedsrettede indsats. Der er muligheder for at gå videre, men det skal ikke skygge for de gode resultater og for den store entusiasme,« siger Carsten Koch.

Af Søren Peder Sørensen og Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

×

Log ind