11. april 2016

Gråhårede tilflyttere har penge med

I næsten tre fjerdedele af kommunerne har de 55-70-årige tilflyttere en højere indkomst end kommunens borgere i samme alder. Og i hver femte kommune har de ældre tilflyttere en indkomst, der er over 10 procent højere, viser ny Momentum-analyse. Flere aktører ser det som en understregning af, at seniorer er en attraktiv tilflyttergruppe, der bringer ikke blot penge, men også engagement med sig.

Når børnene er flyttet hjemmefra, og pensionsalderen nærmer sig, tager flere og flere en beslutning om at flytte. Fra 2010 til 2014 er antallet af 55-70-årige, der flytter til en ny kommune, steget med 19 procent, og i langt de fleste tilfælde giver det en økonomisk gevinst i den kommune, de flytter til. En ny Momentum-analyse viser således, at medianindkomsten blandt 55-70-årige tilflyttere i 72 procent af kommunerne er højere end medianindkomsten blandt de lokale i samme alder. I 21 procent af kommunerne har de ældre tilflyttere sågar en medianindkomst, der er over 10 procent højere end kommunens borgere i samme alder.

I Jammerbugt Kommune tjener de 55-70-årige tilflyttere 17 procent mere end de lokale i samme alder. Samtidig er Jammerbugt også blandt de 20 kommuner, der har en høj nettotilflytning af 55-70-årige, hvilket svarer til mere end én nettotilflytter pr. 1000 indbygger i kommunen. Det er dog ikke kun på grund af pengene, at kommunens borgmester, Mogens Gade (V), er glad for tilstrømningen af ressourcestærke seniorer.

»Hvor man i gamle dage snakkede om en ældrebyrde, så ser jeg denne her udvikling som en seniorressource. De seniorer, der vælger at flytte til Jammerbugt, er en ressource. På den ene side økonomisk, som undersøgelsen viser, og i de lokalsamfund de kommer til. Et godt eksempel er Blokhus-Hune-området, hvor der er rigtig mange seniorer, der er ildsjæle og er med til at sikre, at der er et fantastisk liv. Både til deres egen fornøjelse, men også for de mange gæster, der kommer til området,« siger Mogens Gade.

Han er ikke den eneste borgmester, der er glad for tilflytningen af ældre med gang i. I blandt andre Ærø og Odsherred kommuner arbejder de aktivt med at lokke ressourcestærke ældre til, og det er der flere gode grunde til, mener Helle Nørgaard, seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

»Det er i mange tilfælde en attraktiv gruppe. En stor del af de her ældre har rigtig mange ressourcer og økonomiske midler, så de kommer med en energi til at skabe liv i nogle lokalområder, der ellers kan være i krise. De involverer sig typisk rigtig meget i det lokale foreningsliv, og så lægger de jo nogle indkøb lokalt, som kan skabe noget udvikling,« siger Helle Nørgaard.

Hun mener i øvrigt, at der kan være forskellige årsager til, at de ældre tilflyttere ofte tjener mere end de lokale ældre.

»Nogle af kommunerne med tilflytning er karakteriseret ved at have en lav medianindkomst, så der ikke skal så meget til for at have en højere medianindkomst som tilflytter. Men for nogle kommuner handler det også om, at det vitterligt er meget ressourcestærke ældre, som kommer med en hel del penge,« siger Helle Nørgaard.

Det er også billedet hos Margrethe Kähler, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

»Det er typisk folk med ressourcer, der flytter ud. Dels har de et mentalt overskud, der gør, at de overhovedet orker at flytte, og dels et økonomisk overskud,« siger Margrethe Kähler.

Hun er enig med Helle Nørgaard i, at man kan se på de ældre tilflyttere som en ressource. Dels skaber de liv for folk på deres egen alder, men det kan også brede sig og være med til at gøre områder attraktive for andre aldersgrupper.

»Jo mere liv – om det så er kultur, strikkeklubber eller læseklubber – jo bedre er det. Hvis der er gang i seniorkulturen, så vil det typisk smitte af på børnefamilierne, så de også laver nogle ting sammen. Miljøerne er så små, at smitteeffekten er maksimal i modsætning til i storbyen. I et lille miljø er det meget nemmere at få øje på, når der sker noget godt,« siger Margrethe Kähler.

Søger det enkle liv

Et er, hvad de ressourcestærke ældre kan bringe til et lokalområde, noget andet er, hvad de selv gerne vil have ud af at flytte. Momentum-analysen afslører, at 9 ud af de 10 kommuner med flest 55-70-årige nettotilflyttere også ligger i top 10 på listen over kommuner med flest sommerhuse pr. 1.000 indbyggere. Samtidig er antallet af personer over 60 år bosat i deres sommerhus steget med 30 procent over de sidste fem år. Så meget tyder på, at en stor del af tilflytterne er flyttet permanent i sommerhus.

Det er også fornemmelsen hos Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade.

»Jeg tror, at klart den største del er folk, der vælger at benytte deres sommerhus som helårsbolig. Mange af dem kommer fra Aalborg-området og har haft sommerhus heroppe i en menneskealder. De har så besluttet at rykke teltpælene op for at leve deres seniorliv i Jammerbugt,« siger Mogens Gade.

Et liv i et sommerhus flugter også godt med de ønsker, som mange af de ældre tilflyttere har. Det forklarer seniorforsker Helle Nørgaard.

»Nogle udsatte grupper flytter til steder, hvor der er billigt at bo, men dem, som har haft en bedre indtægt og har nogle gode pensioner, flytter derhen, hvor de får kvalitet i livet, fordi der er naturskønt. De kan godt have nogle relationer i området, men det er ikke så meget familien, det handler om – det er mere naturen og den attraktion, der ligger i det,« siger Helle Nørgaard.

Ældre Sagen gennemførte i 2015 en større analyse af, hvad der får ældre mennesker til at beslutte sig for at flytte, og der lå mulighederne i det enkle liv i et sommerhus højt på listen.

»Der ligger nogle kæmpestore kvaliteter i at få et mere enkelt liv med fokus på nogle sanselige ting. Man møder andre mennesker igen og igen i lokalområdet, man bor tæt på naturen, man kan læse en bog til ende uden at blive forstyrret, og børnebørnene kan være på besøg i længere tid om sommeren,« siger Margrethe Kähler.

Hun opfordrer dog altid folk til at tage en prøveperiode i sommerhuset, inden de sælger deres hus eller lejlighed.

»De skal prøve at bo der om vinteren, når der er mørkt og koldt og langt til butikkerne. De skal også prøve at bo der, når de er syge og svækkede for at få hele pakken med, inden de tager springet,« siger Margrethe Kähler.

Ikke nødvendigvis en byrde

Mens de fleste kan blive enige om, at det i første omgang er en gevinst for en kommune, hvis der bor mange ressourcestærke ældre, så har nogle kommunalpolitikere tidligere udtrykt bekymring for, at en stor tilflytning af ældre vil betyde store udgifter i fremtiden til hjemmepleje og anden støtte.

I Jammerbugt Kommune kan borgmester Mogens Gade godt forstå problemstillingen, men han er ikke selv så bekymret:

»Man kan jo ikke vide, hvor de vil tilbringe den sidste del af deres alderdom. Jeg tror ikke, at sommerhuset bliver den sidste bolig. Når folk når til den tid, hvor de er knap så selvhjulpne, så vælger de nok at bo et andet sted, men det kan man ikke vide, hvor bliver. De skal være hjertelig velkomne til at blive i Jammerbugt, men det kan jo godt være, de vælger noget andet.«

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Analyse: Nadja Hedegaard Andersen, KL's Analyseenhed

×

Log ind