11. maj 2015

Leder: Uddannelse er forudsætningen for vækst

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe skriver i Momentums leder, at det er tosset, hvis de københavnske akademikere bliver hængende i et job på lavere niveau i hovedstaden frem for at tage et akademikerjob i et andet område.

En femtedel af de beskæftigede københavnere med en lang, videregående uddannelse har et job, der ligger under deres uddannelsesniveau. Det viser en ny Momentum-analyse, som vi offentliggør i dagens nummer. Det er jo fint, hvis alternativet er, at de går ledige. Men det er et problem, hvis det er udtryk for, at samfundet uddanner for mange kandidater på områder, hvor efterspørgslen fra arbejdsmarkedet slet ikke er til det. Og det er tosset, hvis de københavnske akademikere bliver hængende i et job på lavere niveau i hovedstaden frem for at tage et akademikerjob i et andet område.

Det er dokumenteret, at flere højtuddannede medarbejdere har en positiv effekt på produktiviteten i en virksomhed. Og vi ved også, at flere vidensvirksomheder i mindre byer ofte må kæmpe hårdt for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Derfor er der god grund til at tænke over, om vi kan få flere akademikere til at opdage mulighederne i provinsen.

Det kan der være flere veje til: Dels bør vi som samfund overveje, om vi er gået for vidt med at centralisere vores uddannelser. Der kan være gode faglige argumenter for større uddannelsesenheder, men er det blevet sådan, at man partout skal flytte til en større by, næsten uanset hvilken uddannelse man drømmer om? For hvis man først har slået rødder i storbyen i uddannelsestiden, kan det være svært at flytte igen.

Medierne bærer, med deres dækning af ”Udkantsdanmark”, ved til en opfattelse af, at mennesker med en lang uddannelse nærmest kun kan eksistere i de største byer. Sådan er virkeligheden jo ikke. Der er masser af gode job og spændende muligheder både fagligt og socialt også i de mindre byer.

I KL’s debatoplæg ”Fælles svar på fælles udfordringer” giver vi en lang række bud på, hvordan vi skaber bedre rammer for vækst og udvikling i hele landet. Og flere af dem adresserer udfordringen med at sikre, at erhvervslivet kan finde de rette folk til alle stillinger.

Et afgørende element er, at vi løbende justerer vores uddannelser sådan, at der er et rimeligt match mellem antallet af færdiguddannede og arbejdsmarkedets behov. Derudover skal vi lokalt og regionalt udbyde de uddannelser, som understøtter erhvervslivets styrkepositioner i de enkelte områder. Og så er det afgørende, at vi har en fysisk infrastruktur, som sikrer, at folk kan pendle til arbejde i en mindre by, selv om de vælger at blive boende i storbyen. Eller at de kan vælge at arbejde i byen og bo lidt uden for alfarvej, uden at transporttiden i sig selv bliver bremseklodsen.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

×

Log ind