14. september 2015

Leder: Læger spiller nøglerolle i det nære sundhedsvæsen

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om, hvor vigtigt det er, at vi har nok læger, så vi sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen med god service i hele Danmark.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Pensionsalderen nærmer sig med hastige skridt for stadig flere praktiserende læger. I forsidehistorien i dagens Momentum kan du læse, at næsten hver tredje praktiserende læge nu er over 60 år, mens det kun var 10 procent i 2001.

Allerede i dag er det, især i yderområderne, svært for pensionsmodne læger at sælge deres lægepraksis, og derfor giver det anledning til bekymring, når Momentums kortlægning viser, at det netop er i en række yderkommuner, der er flest læger over 60 år.

Det er afgørende, at vi som samfund tager hånd om, at der er tilstrækkeligt mange læger i alle dele af landet. De praktiserende læger spiller en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og hvis vi ikke kan skaffe praktiserende læger til alle områder, må vi tænke i alternative løsninger. Det kan eksempelvis være større praksisfællesskaber i forbindelse med sundhedshuse, eller det kan være fast tilknyttede læger på kommunale plejecentre og botilbud.

KL aftalte med regeringen i juli, at der skal laves en sammenhængende plan for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionerne. Arbejdet går i gang her til efteråret, og det er tiltrængt, for området har hidtil været præget af for meget uklarhed. Kommunerne har samlet resterne op, men der har manglet en samlet plan, der gør det klart, hvem der skal løse hvilke opgaver. Den får vi forhåbentlig nu.

Og der skal ikke herske tvivl om, at kommunerne er dybt engagerede i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Derfor kommer KL også i løbet af efteråret med et sundhedsudspil, hvor vi både peger på de udfordringer, der ses i det nære sundhedsvæsen i dag, og kommer med en række bud på løsninger. Udgangspunktet for udspillet er at sætte borgerne i centrum. Det har vi som samfund ikke været dygtige nok til i de forgangne år, fordi alle dele af vores sundhedsvæsen ikke har udviklet sig i samme takt.

Kortere indlæggelsestider og længere afstande til hospitalerne er sammen med en forventet mangel på praktiserende læger nogle af udfordringerne. Og det gør det nødvendigt, at kommunerne og de praktiserende læger rykker endnu tættere sammen for at forbedre sundhedstilbuddet tæt på borgerne. Det gælder eksempelvis i forhold til rutineopgaver som behandling af kronikere og blodprøvetagning. Løsningerne skal ikke være organiseret ens over hele landet, for de lokale forhold er forskellige. Men det er vigtigt at sikre, at alle danskere får pleje og behandling af høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

×

Log ind