08. juni 2015

Leder: Kommuner er klar til samarbejde med ny regering – uanset farve

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, slår i sin leder fast, at KL er klar til at forhandle med den nye regering, uanset hvilken farve den får.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Om ni dage sker det. Danskerne går til stemmeurnerne for at vælge et nyt folketing og dermed hvilken regering, der skal styre Danmark i de kommende år. Rigtig mange kommunalpolitikere er aktive i valgkampen for at hjælpe deres partis kandidater på den ene eller anden måde, og en del kommunalpolitikere stiller også selv op til folketingsvalget.

Når valget er overstået, skal der imidlertid ikke herske tvivl om, at KL er helt klar til at forhandle med den nye regering, uanset hvilken farve den får.

Der kommer jo nok ikke til at gå mange uger, før KL’s formand og næstformand får lejlighed til at sidde over for regeringens økonomiske ministre for første gang. Valgudskrivelsen satte en brat stopper for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016, og derfor får vi travlt, når de nye ministre er kommet på plads.

Alligevel er kommunerne ved at indstille sig på, at det er usikkert, om størrelsen af bloktilskuddet kan meldes ud inden 1. juli, som er den formelle frist. Det kan blive en udfordring at få de økonomiske rammer på plads så hurtigt, at det ikke kommer til at gribe forstyrrende ind i kommunernes normale proces for 2016-budgetlægningen.

Derfor vil KL’s første opfordring til en ny regering formentlig være, at den bør udsætte fristen for, hvornår de endelige, kommunale budgetter skal være vedtaget. Det er vigtigt og i alles interesse, at kommunerne får mulighed for en grundig budgetproces. Og det er nu engang en forudsætning for de kommunale budgetter, at vi kender bloktilskuddet og ved, hvilke prioriteter regeringen har.

Lad os håbe, at rigtig mange danskere tropper op i stemmelokalerne næste torsdag til ”demokratiets festdag”. Det vil være flot, hvis den gedigne stigning i valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013 kan gentages ved folketingsvalget. Hvis du skulle være forhindret på valgdagen, kan du allerede nu stemme på det lokale borgerservicecenter. Rigtig god valgdag!

×

Log ind