17. august 2015

Leder: Kommuner arbejder for vækst

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder om hvordan kommunerne har styrket indsats overfor erhvervslivet de seneste år, og at næste skridt er et styrket tværkommunalt samarbejde.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

De danske kommuner har i den grad taget ansvar efter den økonomiske krise. De har måttet tage mange, svære beslutninger i forhold til at skære milliarder af kroner på de kommunale budgetter med tusindvis af fyrede ansatte, effektiviseringer, skolelukninger og markante omlægninger af den kommunale service til følge. Beslutninger, som til tider giver markante protester fra borgerne og kan koste de kommunale politikere mange timers nattesøvn.

Men kommunalpolitikerne har langt fra blot koncentreret sig om at få de færre kommunale kroner til at række i krisens kølvand. De har også været meget offensive på at sparke gang i væksten og skabe nye arbejdspladser i deres område. Det viser forsidehistorien i dagens Momentum, hvor vi har kigget nærmere på de kommunale udgifter til erhvervsindsatsen de seneste år. Kommunerne har næsten fordoblet udgifterne til indsatsen for erhvervsfremme og iværksætteri siden 2007.

Det er et meget markant signal om, at kommunerne i dag tænker erhvervsindsatsen meget mere offensivt end tidligere, hvilket også over en bred kam anerkendes af erhvervslivets organisationer.

Kommunalbestyrelserne tænker i dag først og fremmest i, hvordan de kan servicere virksomhederne og skabe de optimale betingelser for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Mange kommuner har én indgang for erhvervslivet, som kan håndtere de fleste spørgsmål og henvendelser eller ekspedere sagen videre til de rette kommunale kolleger, uden at direktøren eller virksomhedsejeren får grå hår over det kommunale bureaukrati. Som det udtrykkes af direktøren for erhvervsområdet i Herning Kommune i dagens Momentum:

»En virksomhed skal ikke henvende sig til kommunen forgæves eller opleve at blive sendt rundt fra medarbejder til medarbejder, uden at der rigtig er nogen, der vil tage fat i problemet.«

Det er både store og mindre kommuner, som arbejder intensivt med at fremme erhvervslivets muligheder. Eksempelvis har Mariagerfjord Kommunes målrettede satsning på mulighederne inden for brint- og brændselsceller skabt et mindre erhvervseventyr, og på Fyn har fem kommuner i tæt samspil med det lokale erhvervsliv skabt en stærk klynge af robotvirksomheder, hvor flere end 70 virksomheder i dag beskæftiger op mod 1.800 medarbejdere.

Næste skridt i udviklingen af kommunernes erhvervsindsats er et endnu stærkere tværkommunalt samarbejde. Flere steder i landet er der nu etableret stærke business regioner, som bliver en stærk spiller i kampen for væksten de kommende år.

×

Log ind