13. april 2015

Leder: Bedre samarbejde skal styrke turismen

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, opfordrer til at styrke det danske turismeprodukt og markedsføringen i udlandet.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

Momentum sætter i dag fokus på dansk turisme i internationalt perspektiv. Og det er desværre ikke noget glansbillede, som tegner sig. Danmark har ganske vist haft en svag fremgang på fire procent i antallet af udlændinges overnatninger fra 2004 til 2014, men det er ikke just imponerende i en periode, hvor det samlet set i Europa steg med hele 25 procent. Og blandt de 48 lande, som indgår i analysen, har kun fire haft en dårligere udvikling end Danmark.

Der er ganske vist tegn på fremgang i de seneste år, men vi ligger stadig i den dårligste tredjedel, hvis man kigger på udviklingen i de seneste fem år. Analysen tegner et tydeligt billede af, at der er grund til selvransagelse og refleksion over, hvordan vi samlet set styrker det danske turismeprodukt og markedsføringen af det i udlandet.

I den forbindelse spiller kommunerne en nøglerolle. KL offentliggjorde i marts debatoplægget ”Fælles svar på fælles udfordringer”, hvor vi blandt andet giver en række bud på, hvordan vi kan skabe større vækst på turismeområdet.

I mange kommuner har turisme i mange år spillet en væsentlig rolle for det lokale erhvervsliv, og der har været stort fokus på at tiltrække turister. Stort set alle kommuner har eksempelvis i dag en strategi for turisme. Men vi må erkende, at de enkelte kommuner ind i mellem har ageret for meget som en enmandshær. Det er afgørende, at vi fremover bliver bedre til at samarbejde på tværs mellem kommuner og med erhvervslivet om at udvikle turismekoncepter, der går på tværs af tilbud i både land, by og storby, og at samarbejdet indeholder en fælles markedsføringsindsats.

Fra kommunernes side glæder vi os over, at der er et nationalt fokus på at styrke turismen i Danmark. Et bredt politisk flertal har vedtaget en vækstplan for turisme, som har mange lovende takter. Men desværre afspejler den ikke i tilstrækkelig grad, at kommunerne er de største bidragsydere på turismeområdet, fordi kommunerne ikke er blevet part i de nye turismeudviklingsselskaber.

KL opfordrer til, at der igangsættes et arbejde med at undersøge, hvordan man kan understøtte investeringer i turismen. Skal der ske et reelt kvalitetsløft af det danske ferieprodukt, kræver det, at der investeres mere i vedligeholdelse og etablering af fællesgoder. Og det kan være for stor en økonomisk mundfuld for de enkelte kommuner.

Samtidig er der i den grad behov for, at planloven og administrationen af den lempes, så vi i højere grad kan drage fordel af de kyster, som er et af Danmarks stærkeste kort over for turisterne. Kommunerne skal gives et større lokalt spillerum i planlægningen, så der kan etableres faciliteter ved kysterne til gavn for turisterne.

Lad os nu komme i gang. Der er et stort potentiale for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i dansk turisme.

×

Log ind