20. januar 2014

Tablets vinder stærkt frem i daginstitutioner

Flere end 4 ud af 10 børn har i dag mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud, viser ny Momentum-undersøgelse blandt forældrene. Det er mere end en fordobling på blot et år. Forældrene er positive over for de nye digitale medier i institutionerne.

IPads og andre tablets har nærmest skabt en digital revolution i de danske daginstitutioner. En ny Momentum-undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 42 procent af børnene nu har mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud. Det er et voldsomt spring i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra KMD Analyse i slutningen af 2012. Her havde blot 17 procent af børnene adgang til tablets i institutionen. Selv blandt de 0-2-årige har en fjerdedel nu mulighed for at bruge tablets i dagtilbuddet.

Daginstitutionen Valhalla i Skive er et af de steder, hvor iPads er blevet en del af børnenes hverdag. Leder Lars Friis Laursen fortæller, at tablets har givet helt nye muligheder, fordi de er så mobile og robuste, at de nærmest kan tages med alle steder – og graves ned i sandkassen, hvis det skal være. Og han mener, det er et stort plus for børnenes udvikling, at tablets bliver så udbredt.

»Det giver en anden form for læring og fordybelse og ikke mindst ny motivation til nogle af de børn, som normalt har det lidt svært. Nogle af de børn, som er vant til at være de dårligste til de fleste ting, er faktisk ret gode til det her. Og lille Jesper kan få en anden rolle i gruppen, når han pludselig kan lære de andre børn noget på iPad’en,« siger Lars Friis Laursen.

I Valhalla bliver de 19 iPads brugt dagligt af børnene til en lang række aktiviteter:

»Vi får læring ind i dagligdagen på en helt ny måde. Børnene kan for eksempel lave film og tage billeder af deres oplevelser og på den måde sætte følelser og ord på noget, de normalt ikke kan. Vi kan også træne meget sprog, bogstaver og tal, og vi kan arbejde med naturen på en anden måde, hvor vi for eksempel bruger kort på iPad’en til skattejagt eller til at vise, hvor de selv bor.«

Stor nysgerrighed

Steen Søndergaard underviser kommende pædagoger som lektor på University College Copenhagen, hvor han også forsker i og rådgiver daginstitutioner om netop brugen af digitale medier. Og han kan helt genkende undersøgelsens billede af, at introduktionen af tablets har skabt et boom i digitaliseringen af daginstitutioner.

»Der er virkelig sket en markant udvikling. For to år siden var der nærmest ingen iPads i institutionerne, og nu er det udbredt til næsten halvdelen. Det er positivt, fordi der er rigtig mange muligheder i de digitale medier. Men problemet er, at kommuner og personalet på institutionerne stadig ikke helt ved, hvordan de skal bruge dem i det pædagogiske arbejde,« siger Steen Søndergaard.

Han oplever dog samtidig, at nysgerrigheden er stor. Han og hans kolleger får masser af henvendelser om rådgivning fra kommuner og institutioner.

»Vi oplever, at viljen er der hos kommuner og institutioner. Rigtig mange efterspørger viden om, hvordan de kan bruge teknologien bedre i det pædagogiske arbejde. De fleste begynder med at bruge de digitale medier til læringsspil, men efter et stykke tid vil de gerne bruge det mere aktivt,« siger Steen Søndergaard.

Han pointerer, at læringsspil kan være rigtig gode og ikke mindst kan engagere børn, som er svære at motivere til mere ”gammeldags” bogstav- og talopgaver. Men mulighederne med digitale medier og ikke mindst tablets er bare så meget større end det, og derfor opfordrer Steen Søndergaard institutionerne til at udforske dem på livet løs:

»Langt de fleste pædagoger vil også gerne bruge teknologien aktivt i det pædagogiske arbejde. Og det er pædagogernes ansvar at lære børnene at bruge teknologien til andet end passive spil. Vi skal lære børnene at lave meget andet, og det kan de kun lære ved at bruge teknologien – ikke ved forbud.«

Forældrene i undersøgelsen, der er foretaget af YouGov for Momentum, er også generelt positive over for mulighederne i de digitale medier. 80 procent mener, at brug af digitale medier i dagtilbud giver nye muligheder for læring, og 69 procent mener, at det kan ruste børnene bedre til skolestart. Et stort flertal mener også, at det kan understøtte udviklingen for børn med særlige behov, og at det giver bedre mulighed for alderssvarende læring i institutionen.

Et lille flertal mener også, at de digitale medier gør børn bedre til at fordybe og koncentrere sig, men næsten lige så mange har en frygt for, at det kan tage for meget tid fra den fysiske leg og læring og gøre børnene passive og stillesiddende.

Børnene skal ikke passe sig selv

Lektor Steen Søndergaard kan fuldt ud genkende forældrenes reaktion fra de institutioner, hvor han har forsket i og rådgivet om brugen af digitale medier.

»På de første forældremøder, hvor jeg præsenterede de teknologiske muligheder, sad forældrene med korslagte arme. Men da de først fandt ud af, at det ikke handlede om, at personalet skulle drikke kaffe, mens børnene passede sig selv, men at det er et værktøj til at udvikle pædagogikken, har jeg stort set ikke oplevet kritiske røster,« siger Steen Søndergaard.

I Forældrenes Landsforening (FOLA) er næstformand Dorthe Boe Danbjørg i udgangspunktet også positiv over for de digitale mediers fremmarch i de danske dagtilbud.

»Teknologien er jo kommet for at blive, og det er fint, at institutionerne tager det til sig. Men vores oplevelse er, at det er meget forskelligt, hvad de digitale medier reelt bliver brugt til i institutionerne. Det er jo meget positivt, hvis man bruger dem som læringsinstrument og udnytter mulighederne i forhold til at lave film, tage billeder og så videre. Men hvis de bliver brugt til bare at passivisere børnene, er det en uheldig udvikling,« siger Dorthe Boe Danbjørg.

Måske er det også usikkerheden i forhold til den konkrete brug af de digitale medier i daginstitutioner, som går igen i undersøgelsen. Ganske vist mener et flertal på 55 procent af forældrene, at børn bør have adgang til digitale medier i dagtilbud. Men der er også en tredjedel, som takker nej til de digitale lyksaligheder. Og hvor 35 procent er frontløbere, der ønsker, at digitale medier inddrages mere i dagtilbud i fremtiden, er 46 procent fint tilfredse med niveauet i dag. Kun fem procent ønsker ligefrem, at digitale medier skal bruges mindre end i dag.

Bevægelse bliver sjovere

Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, glæder sig først og fremmest over, at daginstitutionerne tager de nye teknologier til sig og finder det naturligt, hvis nogle forældre stadig er lidt forbeholdne.

»Daginstitutionerne bør altid følge med udviklingen i samfundet, og de nye digitale medier rummer uanede muligheder for at styrke børns udvikling og læring. Men vi er selvfølgelig i en fase, hvor meget stadig er nyt for både kommunerne og personalet i institutionerne, og derfor vil det jo være de færreste steder, hvor vi allerede nu udnytter mulighederne optimalt,« siger Jane Findahl.

Lektor Steen Søndergaard kender udmærket kritikken af, at brugen af digitale medier får børnene til at sidde for meget stille.

»Men teknologien kan faktisk bruges til at lave bevægelse på en ny og mere spændende måde, hvor vi også får skabt interesse blandt de børn, som normalt ikke er så meget for at røre sig. For eksempel kan man bygge en forhindringsbane og filme, hvordan man skal gennemføre den. Det giver børnene lyst til at bevæge sig, fordi det pludselig bliver sjovt,« siger Steen Søndergaard.

I Skive slår daginstitutionsleder Lars Friis Laursen fast, at de digitale medier på hans institution Valhalla hverken skal bruges som en ”ekstra vikar” til at beskæftige børnene eller som en ”spillemaskine” til rene underholdningsspil. Den slags kan børnene gøre derhjemme. Derimod gør han op med frygten for, at børn bliver for dvaske, fordi de indimellem spiller lidt i institutionen.

»I et afmålt tidsrum må iPad’en godt være et afslappende pusterum for børnene, hvor de kan sidde med et læringsspil. Det er ikke pr. definition negativt at være stillesiddende. Børn kan jo ikke styrte rundt uafbrudt i 8 timer, men skal også have lov til at slappe af. Det er vel også de færreste forældre, som har lyst til at bevæge sig uafbrudt hele dagen,« siger Lars Friis Laursen.

 

×

Log ind