08. december 2014

Skilsmisse forplanter sig i sygefraværet

Nyligt fraskilte har langt flere sygedage fra jobbet end kolleger, som ikke har gennemgået en skilsmisse, viser ny Momentum-analyse. Det samme fraværsmønster tegner sig for folk, der mister deres ægtefælle. Store kriser i privatlivet er opslidende og rammer naturligt også arbejdslivet, mener forskere.

Ansatte, der har måttet ophæve ægteskabsløftet før tid, har større sygefravær fra arbejdet end kolleger, som ikke har været igennem en skilsmisse. Det viser en ny Momentum-analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik. I 2012 havde personer, som blev skilt samme år, i gennemsnit 11,4 sygedage. Det er hele 49 procent flere end for personer, der ikke blev skilt i perioden 2009-2012, som i gennemsnit blot havde 7,7 sygedage i 2012.

For hvert år skilsmissen kommer på afstand, falder det gennemsnitlige sygefravær lidt, men det er stadig højere end for personer, der ikke blev skilt i de fire år, undersøgelsen dækker. Eksempelvis havde personer, der blev skilt i 2010, i gennemsnit 10 sygedage i 2012, hvilket stadig er 31 procent højere end sygefraværet for personer uden en nylig skilsmisse i bagagen.

Ann-Kristina Løkke Møller, lektor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, forsker i årsager til sygefravær. Hun finder det naturligt, at fraskilte melder sig mere syge end andre medarbejdere.

»Det er opslidende at blive skilt. Både psykisk, hvor man kan risikere at få en depression i kølvandet på skilsmissen, men også fysisk, hvor krisen for mange kan give et dårligere immunforsvar. Derfor trækker man oftere det kort at blive hjemme, fordi man simpelthen ikke kan kapere at gå på arbejde,« siger Ann-Kristina Løkke Møller.

En anden udbredt konsekvens af skilsmisse er stress, som også rækker ind i arbejdslivet og dermed kan føre til øget sygefravær. Det forklarer Mai-Britt Guldin, som forsker i sorg og kriser på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

»Mennesket er ikke indrettet sådan, at man kan frasortere stress på arbejdet, blot fordi det stammer fra hjemmefronten. Man kan godt overveje, om stresstilstanden hidrører fra privatlivet eller arbejdslivet, men man kan ikke være stresset det ene øjeblik og så ikke det næste,« siger Mai-Britt Guldin.

Hvis man kigger nærmere på tallene, er det i alle sektorer, at bruddet med ægtefællen afspejler sig i sygefraværet. Forskellen er størst i staten, hvor ansatte med en skilsmisse i 2012 havde 67 procent flere sygedage samme år end de kolleger, som ikke blev skilt i årene 2009-2012. Forskellen er mindst i den private sektor, hvor de skilte i 2012 ”kun” havde 41 procent flere sygedage end deres kolleger med mere ro på hjemmefronten.

Tid læger sårene

Retter man blikket mod sygefraværet for folk, der har mistet en ægtefælle, viser den samme tendens sig. I 2012 havde personer, hvis ægtefælle gik bort samme år, i gennemsnit 16,4 sygedage. Det er over dobbelt så mange som for personer, der ikke mistede en ægtefælle i perioden 2009-2012. Her er det også en meget klar tendens, at sygefraværet bliver lavere, jo længere dødsfaldet kommer på afstand.

Mai-Britt Guldin, sorg- og kriseforsker på Institut for Folkesundhed, har undersøgt brugen af sundhedsydelser blandt folk, som netop har sagt farvel til en ægtefælle. Og det reaktionsmønster stemmer overens med udviklingen i sygefravær.

»Når ægtefællen dør, har man en periode, hvor man søger meget mere hjælp og har et meget højere stressniveau. Det aftager så lidt hen ad vejen, og nogle år efter søger man færre sundhedsydelser end den første tid efter dødsfaldet – men stadig flere end personer, der har samme køn og alder, men som er gift,« siger Mai-Britt Guldin.

Hun er derfor ikke overrasket over, at det koster færre sygedage hos den efterladte, når dødsfaldet kommer længere og længere på afstand.

»Det at miste en ægtefælle er noget af det mest stressende, der kan ske i et menneskeliv. Men omkring seks måneder til et år efter hændelsen er sket, vil rigtig mange have fundet deres ben igen, og man vil ikke nødvendigvis kunne se, at der er sket dem noget,« siger Mai-Britt Guldin.

Selv om det er naturligt at have flere sygedage, når man er blevet skilt eller har mistet en ægtefælle, er der også personer, for hvem det hjælper at gå på arbejde, når krisen skal bearbejdes, påpeger sygefraværsforsker Ann-Kristina Løkke Møller fra Aarhus Universitet.

»For nogle er det en lettelse at køre på arbejde og kun skulle koncentrere sig om dét. Så hvis man er udfordret derhjemme, er det for nogle et godt redskab at tage afsted alligevel,« siger Ann-Kristina Løkke Møller.

Flere undersøgelser peger også på, at det på længere sigt er betydeligt sundere at holde fast i jobbet. Ledige får generelt flere fysiske og psykiske problemer, end de havde, mens de var i job.

Af Anders Egedal, aep@kl.dk

Analyse: Lasse Vej Toft, KL’s Analyseenhed

×

Log ind