17. marts 2014

Leder: Vækst i lokal balance

Kristian Wendelboe, KL's administrerende direktør, opfordrer til debat om, hvordan vi skaber sikrer et Danmark, som udvikler sig i respekt for den lokale balance.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

I denne uge deltager 685 delegerede fra kommunerne og cirka 1.000 politikere, journalister og andre aktører fra den ”politiske manege” på det årlige KL-topmøde i Aalborg. Her står flere afgørende ting på dagsordenen for det kommunale Danmark. Torsdag skal der blandt andet vælges en ny bestyrelse for KL, som i de næste fire år skal varetage kommunernes fælles interesser. Og fredag formiddag tager topmødet så hul på en af de debatter, som uden tvivl også kommer til at fylde meget i bestyrelsens arbejde i de kommende år.

Det drejer sig om, hvordan vi kan øge Danmarks velstand på en måde, hvor hele landet trækker i en positiv retning. Afsættet for debatten er en større analyserapport, som KL offentliggør i denne uge med fokus på den udvikling, Danmark har gennemgået fra Gedser til Skagen og fra Blåvandshuk til Bornholm i de seneste år.

På en lang række parametre har vi analyseret den økonomiske og sociale udvikling. Og hovedkonklusionen er, at forskellene er blevet større som konsekvens af urbaniseringen. Men udviklingen er betydeligt mere nuanceret, end den ofte bliver gjort til, og der er områder – blandt andet i Vestjylland – som klarer sig betydeligt bedre end deres omdømme.

Det ændrer dog ikke ved, at der er stort behov for at diskutere, hvordan vi skaber mest mulig vækst med en balanceret offentlig sektor. Målet er et Danmark og en offentlig sektor med ydelser, som vi kan stå på mål for, over hele landet.

KL’ analyseprojekt er et udtryk for, at vi ser forskellene i kommunernes rammevilkår i øjnene og tager et fælles ansvar for, at udviklingen går i den rigtige retning. Det er også et stærkt signal om, at det er en diskussion om arbejdsdelingen og ikke må blive en dem- mod os-diskussion mellem kommunerne.

Alle har en stærk interesse i, at de største vækstcentre er attraktive og konkurrencedygtige nok til at kunne begå sig i den internationale konkurrence og dermed sikre flere arbejdspladser i Danmark. Men omvendt har alle også en interesse i, at vi ikke får områder i en negativ spiral, hvor det ikke er attraktivt at bosætte sig.

Løsningerne ligger ikke nødvendigvis lige til højre-benet og kræver grundige diskussioner både i KL’s nye bestyrelse, i de nye kommunalbestyrelser, mellem kommunerne og med landspolitikerne. Men debatten er uomgængelig, hvis vi skal sikre et Danmark, som udvikler sig i respekt for den lokale balance.

×

Log ind