08. december 2014

Leder: Kommuner er klar til at hjælpe flygtninge

Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL, skriver i sin leder, at landets kommuner er 100 procent indstillede på at løfte opgaven med at tage imod det ekstraordinært store antal flygtninge, der skønnes at komme til Danmark næste år.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL

I sidste uge kom Udlændingestyrelsen med et nyt skøn for antallet af flygtninge, som kommunerne skal tage imod i 2015. Det hidtidige skøn på cirka 4.000 blev ikke mindre end tredoblet til nu 12.000 flygtninge, som forventes at skulle have tag over hovedet næste år. Den voldsomme stigning er jo desværre et bedrøveligt resultat af, at alt for mange dele af verden er martret af krige og konflikter i denne tid.

Det er en frygtelig situation, som disse flygtninge står i, og derfor skal der heller ikke herske skyggen af tvivl om, at kommunerne vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at flygtningene får en god tid i Danmark – uanset hvor længe de ender med at være her. Det er en stor udfordring på kort tid eksempelvis at finde egnede boliger til så mange mennesker, men det er en udfordring, som kommunerne skal og vil løse.

Sidst i oktober fandt KL det nødvendigt at melde ganske kontant ud, at udfordringen med de mange flygtninge er så ekstraordinær, at der også skal tænkes i alternative løsninger på ikke mindst, hvordan vi skaffer så mange boliger med kort varsel. På det tidspunkt var det, som om omfanget af udfordringen endnu ikke for alvor var gået op for offentligheden og landspolitikerne. KL’s udmelding gav på det tidspunkt nogle knubbede ord, men sidste uges opjustering af antallet af flygtninge viser jo, at opråbet var helt på sin plads.

Heldigvis er der tegn på, at udfordringens alvor efterhånden er gået op for alle parter, og vi er blevet lovet seriøse drøftelser med regeringen om, hvilke værktøjer vi kan tage i anvendelse for at løse den ekstraordinære situation. Det kan være, at vi eksempelvis skal have tomme ældreboliger eller private udlejere i spil. Og der kan være en række punkter, hvor det er nødvendigt at justere på nuværende regler for at sikre, at kommunerne kan løse opgaven med at integrere flygtningene.

Vi skal sikre, at alle flygtninge kommer til at bo og leve under ordentlige forhold, men samtidig må der også være forståelse for, at der nogle steder kan blive brug for midlertidige løsninger for at få kabalen til at gå op. I forhold til den rent økonomiske del har regeringen foreløbig afsat et ekstra beløb på 250 millioner kroner til opgaven i 2015, og vi vil fra kommunernes side naturligvis løbende holde øje med, om det beløb rækker, eller der er behov for yderligere økonomisk hjælp til kommunerne.

Men det er afgørende at sende et meget klart signal om, at kommunerne er 100 procent indstillede på at løfte opgaven. Vi har heldigvis rigtig mange dygtige praktikere i kommunerne, som har stor erfaring med at håndtere indkvartering af flygtninge. Samtidig må vi også alle huske, at situationen er ekstraordinær, og det kræver fleksibilitet og kreativitet at finde de rette løsninger.

×

Log ind