15. september 2014

Leder: Kommuner bør have mere råderum til at skabe vækst

KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, opfordrer i sin leder Christiansborg-politikerne til at få revideret den nuværende lovgivning, der regulerer kommunernes planlægning og overdrage kommunerne et større ansvar og selvbestemmelse.

Af Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL

Hvordan skaber vi vækst? Det spørgsmål har blinket i stærke farver på den offentlige dagsorden i de seneste år, hvor Danmark har haft svært ved for alvor at vride sig fri af krisen. Derfor bør dagens forsidehistorie i Momentum mane til eftertanke blandt Christiansborg-politikerne. Her siger hele 81 procent af landets borgmestre i en rundspørge, at den nuværende lovgivning, der regulerer kommunernes planlægning, er en barriere for at skabe vækst og udvikling i kommunen.

Det er naturligt, at lovgivningen løbende skal revideres. Og den nuværende lovgivning er skabt i en tid, hvor det i høj grad handlede om at regulere industrisamfundets vækst og beskytte naturen. I dag er vi et andet sted og har fået nye og mere forskelligartede udfordringer landet over, som lovgivningen ikke tager højde for.

Nogle dele af landet oplever i disse år en dalende økonomi og befolkningstal, og her kan det være nødvendigt at løsne op for lovgivningen. I hovedstaden er man derimod udfordret af det modsatte, og her vil det derfor være en hjælp at kunne sætte krav til andelen af almene boliger, som kan betales af almindelige mennesker.

Som lovgivningen er og bliver fortolket i dag, efterlader det kommunerne med et meget lille råderum. Der er alt for mange rigide regler, som afgør, om der eksempelvis må etableres omklædningsfaciliteter og kajakshelters ved vandet, etableres virksomheder i områder med under tre kilometer til vandet, og om en butik må ligge det ene eller det andet sted. Og i rigtig mange tilfælde vil det give langt mere mening med en beslutning baseret på de konkrete forhold i kommunen truffet af dem, der kender området bedst og dermed bedst kan afveje fordele og ulemper.

Kritikpunktet fra modstanderne er ofte, at kommunerne ikke evner at kigge ud over egen pengekasse og mere langsigtet end den fireårige valgperiode. Men det er langt fra rigtigt. I forbindelse med kommunalreformen blev størstedelen af opgaverne inden for natur- og miljøområdet placeret i kommunerne, og evalueringen af kommunalreformen viste, at kommunerne har klaret opgaven fint. Med andre ord behøver man ikke være så bange for at overdrage kommunerne et større ansvar og selvbestemmelse, når det gælder plan-, naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

Kommunerne er jo også interesseret i at bevare en skøn natur, som er tilgængelig for borgerne. Ingen kommuner ønsker at plastre hele strandkanten til med hoteller eller fylde villakvarterne med detailhandel, men nogle gange er det simpelthen bare sund fornuft at etablere en virksomhed eller en butik i et område, der ligger lidt uden for lovgivningens teoretiske modeller for, hvor den slags må placeres.

×

Log ind