01. september 2014

Hovedstaden er barnevognenes højborg

Det bugner med babyer i hovedstaden. 13 af de 20 sogne i landet med den højeste andel af 0-årige ligger i København og Frederiksberg kommuner, viser ny Momentum-analyse. Københavns børne- og ungdomsborgmester glæder sig over, at børnefamilier søger mod hovedstaden – og bliver dér. Men det giver voldsomt pres på kommunen for at levere institutioner, skoler og fritidstilbud til de mange børn.

»Jeg har boet her i rigtig mange år, og jeg synes sagtens, man kan mærke, at her er kommet mange flere børn. Man kan se en stor forskel de senere år. Før i tiden var det en gammelmandsby, men nu er her mange flere børnefamilier. Der er mange gravide, barnevogne og børnefamilier i gadebilledet.«

Sådan siger Jessie Nielsen, som Momentum mødte på en legeplads i Valby. Hun arbejder som privat dagplejer og har ikke udsigt til at blive arbejdsløs i de kommende år: Hun bor nemlig i Danmarks ”baby-hovedstad” Johannes Døbers Sogn på grænsen mellem Valby og Sydhavnen i København. Pr. 1. januar var hele 24,4 promille af sognets indbyggere under ét år.

Det viser Momentums analyse af andelen af babyer ned på alle sogne med over 1.000 indbyggere i hele landet. Og det er generelt sogne i hovedstaden, som topper listen. Hele 12 af sognene på top 20 ligger i Københavns Kommune og et enkelt i Frederiksberg Kommune. Fire af de øvrige ligger i andre af landets største byer – Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.

Pia Allerslev (V), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, er fuldt opmærksom på, at København får flere og flere af de alleryngste medborgere. Det er nemlig omdrejningspunktet for en væsentlig del af forvaltningens arbejde i disse år, hvor der er stort behov for at udvide og bygge nye daginstitutioner og skoler. Men først og fremmest glæder Pia Allerslev sig over ”babyboomet” i mange københavnske sogne.

»Helt grundlæggende er det rigtig dejligt. Det er jo et udtryk for, at flere vælger at blive boende i byen, når de får børn. Sådan var det ikke for bare 10-15 år siden. Vi har fået konstrueret en by, hvor man gerne vil bo med børn, og vi har samtidig fået bygget flere nye boligområder med større lejligheder, hvor der er bedre plads til familier,« siger Pia Allerslev.

Nye skoler på vej

Hun glæder sig over, at kommunens prognoser for udviklingen i børnetallet har holdt ganske fint stik og derfor er man rimeligt på omgangshøjde med antallet af pladser i vuggestuer og børnehaver. Derimod skal håndværkerne nu knokle for at udbygge kommunens folkeskoler.

»Vi er mere pressede på skoleområdet, hvor børneboomet nu for alvor rammer. Allerede næste år mangler vi 5-7 skolespor fra 0. til 9. klasse, og i løbet af 5-7 år forventer vi at komme til at mangle 18 skolespor. Presset er blandt andet stort på Christianshavn, Islands Brygge og Vesterbro, men faktisk over det meste af byen,« siger Pia Allerslev.

I en storby, hvor der er også fuld knald på det private boligbyggeri, er det imidlertid ikke lige til at få plads til så mange nye skoleklasser:

»Vi forsøger selvfølgelig at udvide de skoler, som kan udvides, men det er langt fra alle skoler, hvor du bare kan bygge et spor på. Og det er en kæmpeudfordring at finde ledige kvadratmeter, hvor vi kan bygge nyt. Men heldigvis har vi dygtige og kreative medarbejdere, som støvsuger hele byen for alle tænkelige og utænkelige placeringer.«

Mens der arbejdes på at bygge nyt, har kommunens børne- og ungdomsudvalg besluttet midlertidigt at ophæve det såkaldte hjemklasse-princip for 7.-9. klasserne. De betyder, at de ikke har krav på noget fast lokale og i stedet er i forskellige lokaler i løbet af skoledagen. Det frigiver nemlig noget plads på skolerne, som kan bruges til nye klasser.

I hovedstadens ”baby-hovedkvarter” Johannes Døbers Sogn er en stor del af forklaringen på de mange babyer formentlig, at der i de seneste år er skudt flere nye boligområder op, som i høj grad er møntet på boligfamilier. Et gammelt fabriksområde er blevet til Valby Have med 550 boliger, og i forlængelse af det er området Valby Maskinpark ved at skyde op, blandt andet på grunden, hvor FL Smidth tidligere holdt til. Her blev de første cirka 100 boliger taget i brug i 2013, og i løbet af i år og de kommende år forventes det, at yderligere cirka 1.000 boliger kommer til.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk, og Iben Sørensen

Analyse: Lasse Vej Toft, KL’s Analyseenhed

×

Log ind