13. oktober 2014

Flere folkepensionister tager på udlandseventyr

Antallet af ældre, der bor i udlandet og modtager dansk folkepension, stiger år for år. Over 42.000 modtog i 2013 deres folkepension uden for landets grænser, og udgifterne til udlandspensionisterne forventes at runde to milliarder kroner næste år.

Danske folkepensionister nyder i stigende grad deres otium uden for kongerigets grænser. Over de seneste 10 år er antallet af ældre, som er bosat i udlandet og modtager dansk folkepension, mere end fordoblet fra 18.224 i 2003 til 42.144 i 2013. Det viser en ny Momentum-kortlægning på baggrund af tal fra Finansministeriet og Udbetaling Danmark. Og i regeringens finanslovsforslag forventes det, at stigningen vil fortsætte, og udbetalingerne til folkepensionister i udlandet i 2015 for første gang vil nå to milliarder kroner.

Ifølge Anne Leonora Blaakilde, der forsker i pensionistmigration på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet, er mange af udlandspensionisterne flyttet fra Danmark af helbredsmæssige årsager.  

»Når jeg har spurgt danske pensionister, som er flyttet, er begrundelsen for over halvdelens vedkommende, at de trives bedre i varmt og tørt klima med diverse skavanker af mere eller mindre alvorlig karakter,« siger Anne Leonora Blaakilde.

Hun mener, at stigningen i antallet af danske folkepensionister i udlandet skyldes, at ældre med årene har fået øgede muligheder og bedre vilkår for at bo i udlandet.

»Årsagerne kan være billigere flyrejser og bedre mulighed for sociale og sundhedsmæssige ydelser. Derudover er sprogfællesskabet i værtslandet blevet større, da der er en højere grad af engelsktalende indfødte alle steder. Samtidig har den nyere tids it-revolution gjort det langt nemmere at holde kontakt i både hjem- og værtsland, og de ældre i dag er mere rejsevante end tidligere,« siger Anne Leonora Blaakilde.

Drager over Øresund

Det er især i Sverige, de danske folkepensionister slår sig ned. Sidste år boede 12.892 folkepensionister i nabolandet. Også Tyskland og Norge er hjemsted for mange af pensionisterne med henholdsvis 5.861 og 5.525 bosiddende danske folkepensionister i 2013.

Ifølge Jørgen Fischer, formand for Danske Seniorer, der organiserer 140.000 pensionister, skal en del af forklaringen på, hvorfor de danske folkepensionister hovedsageligt drager over Øresund, findes i omgivelserne.

»Sverige er tiltrækkende for pensionister, der gerne vil have en ødegård eller en sommerbolig. Antallet af danske folkepensionister i Norge og Tyskland overrasker mig mere. Men Spanien og Sydfrankrig er også tillokkende steder at bo på grund af klimaet,« siger Jørgen Fischer.

Netop Spanien og Frankrig figurerer som nummer fire og seks på listen over lande, der huser flest danske folkepensionister. 3.960 danske folkepensionister boede i Spanien i 2013, mens 2.367 pensionister residerede i det franske.

Selv om statens samlede udgifter til folkepensioner i udlandet ifølge regeringens finanslovsberegninger forventes at overstige to milliarder kroner i 2015, udgør det store antal af udlandspensionister ikke et stort samfundsøkonomisk problem, mener Bo Sandemann Rasmussen, professor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. De skulle jo have udbetalt det samme beløb i folkepension, hvis de boede i Danmark.

»Men det er klart, at staten går glip af nogle skatteindtægter, fordi pensionisterne gennem deres forbrug i udlandet undgår at betale dansk moms og danske afgifter, men derimod betaler forbrugsafgifter i det land, de har slået sig ned i,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

I stedet peger han på, at det store antal udlandspensionister giver plads til de hjemlige folkepensionister i sundhedssystemet og på boligmarkedet.

»Det kan være med til at aflaste sundhedsvæsenet, at flere pensionister vælger at tage til udlandet og dermed bliver en del af sundhedssystemet dér. Derudover frigiver det nogle boliger, for eksempel i bymidten, som kan være attraktive for andre danskere, da der generelt er stor efterspørgsel efter centralt beliggende boliger,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

Fordomme om udlandspensionister

Men det giver nogle udfordringer for det danske sundhedsvæsen, når mange af udlandspensionisterne vender hjem af helbredsmæssige årsager, mener formand for Danske Seniorer Jørgen Fischer.

»Jeg kan godt blive lidt betænkelig ved de sygdomsomkostninger, der er forbundet med nogle af pensionisternes hjemvenden til Danmark og det danske sundhedsvæsen, som de ikke i lige så høj grad har bidraget til at finansiere,« siger Jørgen Fischer.

Anne Leonora Blaakilde, lektor med speciale i pensionistmigration ved Københavns Universitet, mener dog, at folkepensionisternes permanente udlandsophold grundlæggende er en gevinst for det danske sundhedsvæsen.

»Man kan forestille sig, at udlandspensionisterne egentlig sparer det danske sundhedssystem for en del penge, idet de holder sig friske længere og selv har en subjektivt bedre sundhed,« siger hun.

Hun mener, at en række fordomme om danskere, der bor i udlandet, skygger for gevinsten ved de mange udlandspensionister.

»Den værste forhindring for et sådant regnestykke er de mange fordomme om danskere i udlandet som nogen, der snyder i skat og bare tænker på sig selv. Denne holdning er i folkemunde og kommer endda op i politiske udsagn og medier af og til,« siger Anne Leonora Blaakilde.

Af Anders Egedal, aep@kl.dk

×

Log ind