15. september 2014

Fædreorlov er et københavnerfænomen

Mænd i hovedstadsområdet tager langt mere barselsorlov end deres kønsfæller i provinsen, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at højere uddannelse og mere fokus på fædreorlov i de store byer formentlig er hovedforklaringen.

Hvis du ser en mand bag en barnevogn en onsdag formiddag, er der stor sandsynlighed for, at du befinder dig i hovedstadsområdet. En ny Momentum-analyse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at fædre i hovedstadskommunerne tager langt mere barselsorlov end mænd i provinsen. Hele 8 af de 10 kommuner, hvor mændene tager den største del af barselsorloven, ligger i Region Hovedstaden. Og i top 20 sniger kun seks kommuner uden for hovedstadsregionen sig ind – blandt andet landets næststørste by Aarhus.

Den kommune i hovedstadsområdet med højest andel er Lyngby-Taarbæk, hvor fædrene tager 12,1 procent af den samlede barselsorlov. Derefter kommer Rudersdal, Frederiksberg og Allerød på rad og række. Mændene tager den laveste andel af barselsorloven i jyske og sjællandske landkommuner. Helt i bund finder man Læsø, hvor blot to procent af den samlede orlov tages af en mand.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, ærgrer sig over, at den geografiske fordeling er så ulige.

»Det handler om, at det primært er veluddannede mænd, der tager barselsorlov, og de er i overvægt i storbyerne. Desuden er forståelsen for, at mænd tager barsel, størst i de store virksomheder, der også ligger i byerne,« siger Bente Sorgenfrey.

Anette Borchorst, professor og ligestillingsforsker på Aalborg Universitet, peger også på, at der er flere højtuddannede i hovedstadsområdet, og det er en generel tendens, at faderen tager mere orlov i højtuddannede familier. Hun mener dog også, det spiller en rolle, at der har været mere fokus på fædreorlov i de største byer.

»Der har været kampagner i både Aarhus og København, hvilket sender et signal om, at det er noget, man ønsker at sætte fokus på. Måske føler de større byer også, at de skal gå foran, men hvis de mindre byer er indstillede på det, er mulighederne der helt sikkert,« siger Anette Borchorst.

På landsplan har fædrene dog taget en større og større andel af den samlede barselsorlov i de seneste år. I 2003 tog mændene kun 5,3 procent af barselsorloven, mens det i 2013 var steget til 8,7 procent. Når kvinderne stadig tager mere end 90 procent af den samlede orlov, er nogle af de åbenlyse årsager, at det kun er kvinderne, der kan tage de fire uger før fødslen, og desuden er 14 uger efter fødslen også møntet på moren. Men derudover er det altså også kvinderne, som tager størstedelen af den øvrige orlov.

Af Iben Sørensen, ibs@kl.dk

Analyse: Lasse Vej Toft, KL's analyseenhed

×

Log ind