08. december 2014

Enkle arbejdstidsregler vil gavne både ansatte og borgere

Et markant flertal af lederne og vagtplanlæggerne i kommunerne ønsker enklere arbejdstidsregler på døgnområdet, viser ny undersøgelse. De nuværende regler er svære at arbejde med og gør det svært at imødekomme medarbejderes ønsker til vagtplanen. Stort flertal mener også, at enklere regler vil betyde bedre service til borgerne.

De regler trænger i den grad til sanering. Sådan lyder den klare besked fra ledere og vagtplanlæggere i kommunerne i en ny undersøgelse om arbejdstidsreglerne på døgnområdet. Hele 78 procent af ledere og vagtplanlæggere mener, at der er behov for at forenkle de nuværende arbejdstidsregler.

1.454 ledere og vagtplanlæggere i 65 forskellige kommuner har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført af KL. Og et stort flertal på flere end 7 ud af 10 lægger vægt på, at en forenkling vil gøre det muligt at levere bedre service til borgerne. Lige så mange vurderer, at de nuværende regler gør det svært at være fleksibel og imødekomme de ansattes ønsker til vagtplanen.

Det særlige ved døgnområdet er, at der skal være personale til at dække hele døgnet alle årets dage. Derfor er det allerede i udgangspunktet et svært puslespil for ledelsen og planlæggerne at få vagtplanen til at gå op, når der samtidig skal tages hensyn til personalets ønsker og ikke mindst, hvad der fungerer i forhold til beboerne på institutionen. Og det bliver ekstra frustrerende, når komplicerede arbejdstidsregler kommer oveni.

Det oplever blandt andre Merethe Jacobsen, leder på Center Møllebo i Randers Kommune. Her bor 80 borgere, hvoraf cirka 70 procent er hjerneskadede, og de sidste 30 procent er ældre med psykosomatiske sygdomme og i nogle tilfælde kræft.

»Vi skal arbejde henimod, at vi altid er toptunede til at tilpasse medarbejdernes arbejdstider til borgerne og opgaver – og ikke omvendt. Men det har vi desværre ikke mulighed for med de nuværende arbejdstidsregler,« siger Merethe Jacobsen, som slår fast, at medarbejderne gerne vil være fleksible, men det er bare ikke muligt inden for reglerne:

»Selv om mine medarbejdere synes, det giver god mening at sige: »Jeg snupper i morgen med også, for så kan jeg sige farvel til den døende fru Hansen og være ved hende, nu når jeg har passet hende rigtig længe«, så er jeg nødt til at sige nej tak til det tilbud, for det vil koste spidsen af en jetjager. Så skrappe er reglerne i overenskomsterne.«

Merethe Jacobsen henviser til reglerne om, hvornår og hvordan der kan ændres på arbejdsdage og fridage. Regler, som ikke tager højde for dialogen på arbejdspladsen.

Forenkling bliver KL-krav

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup, er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, og han kan fuldt ud genkende de frustrationer over arbejdstidsreglerne, som ledere og vagt-planlæggere giver udtryk for i undersøgelsen. Derfor lægger han heller ikke skjul på, at en forenkling af arbejdstidsreglerne på døgnområdet vil være et af KL’s højt prioriterede overenskomstkrav, når arbejdsgivere og lønmodtagere officielt udveksler krav den 15. december.

Michael Ziegler peger på, at døgninstitutionerne er kendetegnet ved, at der er en række forskellige faggrupper, som alle har hver deres regelsæt og særlige bestemmelser om arbejdstid og aflønning for arbejde på skæve tidspunkter, som lederne skal forholde sig til.

»Medarbejderne skal selvfølgelig kompenseres for, at mange af dem arbejder om natten og i weekenden. Dette her er slet ikke nogen spareøvelse, men vi ønsker ens regler for de ansatte på døgnområdet, og vi ønsker færre og mere smidige regler. Som offentlig arbejdsgiver skal hovedmålet altid være, at vi leverer en så effektiv og god service til borgerne som overhovedet muligt. Og det må reglerne aldrig stå i vejen for,« siger Michael Ziegler.

I alt arbejder der cirka 173.000 mennesker på det kommunale døgnområde, og de udgør dermed over en tredjedel af alle kommunalt ansatte. De arbejder i mange typer job, blandt andet i ældreplejen, væresteder, handicapcentre og botilbud for både børn og voksne. Cirka 100.000 af de ansatte på døgnområdet er organiseret i fagforbundet Fag og Arbejde (FOA), hvis formand Dennis Kristensen har en vis forståelse for ønsket om forenkling af arbejdstidsreglerne.

»I forhold til betalingssatserne, så tror jeg, at det er rigtigt, at vi har fået skabt nogle arbejdstidsregler, som har gjort det rigtig vanskeligt for dem, der arbejder i det. Det er blevet til et meget kompliceret system, hvor man som lønmodtager heller ikke bare lige kan tjekke med kalenderen, om man nu har fået udbetalt det rigtige i løn for de dage, man har arbejdet den seneste måned,« siger Dennis Kristensen, som også godt kan følge KL i, at der er for mange forskellige regler for faggrupper, der arbejder inden for det samme område:

»Kommunerne kan have en pointe, når vi snakker om institutioner, hvor der er dukket nye personalegrupper op, som arbejder sammen og er afhængige af hinandens tilstedeværelse, og hvor det så sker under arbejdstidsregler, som kolliderer. Her vil jeg gerne diskutere, om noget kan gøres enklere eller mere ensartet.«

Ansatte skal have indflydelse på arbejdstid

Michael Ziegler glæder sig over, at Dennis Kristensen er klar til at diskutere, hvordan reglerne kan gøres enklere. Og han slår på sin side fast, at kommunerne gerne vil skabe et regelsæt og en fleksibel kultur med gode muligheder for, at ledelse og medarbejdere kan gå i dialog om medarbejdernes ønsker til vagtplanen. Han erklærer sig også helt enig med lederne og vagtplanlæggerne i undersøgelsen, hvor hele 94 procent mener, at medarbejdernes motivation og medejerskab til opgaveløsningen hænger sammen med indflydelse på deres egen arbejdstid.

»Derfor er det jo også problematisk, når 7 ud af 10 ledere og vagtplanlæggere i undersøgelsen samtidig oplever, at de nuværende regler ofte gør det svært at være fleksible i forhold til medarbejdernes ønsker til vagtplanen. Der skal naturligvis være en beskyttelse af medarbejderne i forhold til, hvornår og hvor ofte de skal arbejde, men det er gået for vidt, når reglerne står i vejen for medarbejdernes ønsker,« siger Michael Ziegler.

Ifølge undersøgelsen tyder det i øvrigt på, at medarbejderne ville vægte højt at holde fri den 24. december, hvis de selv kunne bestemme deres arbejdstid. Hele 63 procent af lederne og vagtplanlæggerne udpeger det således som den dag på året, hvor medarbejderne oplever det som den største gene at skulle arbejde.

FOA-formand Dennis Kristensen mener grundlæggende, at der allerede er gode muligheder for fleksibilitet for både medarbejdere og arbejdsgiver i de nuværende regler, og han efterlyser, at KL til overenskomstforhandlingerne møder op med konkrete eksempler på, at reglerne forhindrer fleksible løsninger. Og han slår fast, at han ikke vil gå med til nye regler, som giver dårligere betaling for arbejde på tidspunkter, hvor resten af Danmark holder fri, eller giver dårligere beskyttelse for de ansatte.

»Jeg tager meget gerne diskussionen om, hvordan vi kan forenkle og gøre reglerne mere forståelige. Men når KL bruger begrebet forenkling, kan jeg godt nogle gange være i tvivl, om det betyder at gøre tingene nemmere at håndtere og forstå, eller det betyder at skabe mere ledelsesret og mindre medarbejderindflydelse. Den sidste del skal KL ikke forvente den store begejstrede tilslutning til fra vores side,« siger Dennis Kristensen.

På Center Møllebo i Randers Kommune håber leder Merethe Jacobsen, at parterne kan finde sammen om nogle mere enkle arbejdstidsregler, som kan få tingene til at glide nemmere for både ledere og personale – og ikke mindst give borgerne en bedre service.

»Jeg er helt med på, at medarbejderne selv skal være med til at afgøre deres arbejdsmønster. Og jeg kan godt se, at det kan blive farligt at gøre det så fleksibelt, at jeg som leder bare kan skalte og valte med folks arbejdsliv, som det passer mig. Men i dag er det faktisk tit medarbejderne, der gerne selv vil nogle ting med borgeren, som arbejdstidsreglerne blokerer for,« siger Merethe Jacobsen.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk og Anders Egedal

×

Log ind